więcej


Energetyka

EBI wspiera odnawialną energię i efektywność energetyczną w Polsce (17519)

2014-07-27

Drukuj
galeria

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał kredyt w wysokości do 295 mln zł (około 71 mln euro) spółce Tauron Polska Energia na realizację inwestycji w obszarach energetyki odnawialnej oraz dystrybucji. Projekt zostanie zrealizowany na terenie południowej Polski i zakończy się do końca 2016 roku.

Środki pozyskane z kredytu EBI Grupa Tauron wykorzysta na rozbudowę sieci dystrybucyjnych (m.in. około 11 tys. nowych przyłączy) i modernizację infrastruktury. Działania te pozwolą przede wszystkim na przyłączanie nowych klientów (instytucji publicznych, klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw) do istniejącej sieci dystrybucyjnej. W ramach projektu Tauron będzie również wdrażać pilotażowy program inteligentnego opomiarowania, który wprowadzi technologię ułatwiająca zarządzanie danymi i polepszy przepływ informacji między klientami i dostawcami energii. Kredyt EBI sfinansuje także modernizację i remont kilku elektrowni wodnych Grupy Tauron, dzięki czemu zwiększą się ich możliwości produkcyjne i wzrośnie efektywność operacyjna.

László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje banku w Polsce, powiedział: „Celem EBI, banku Unii Europejskiej, jest między innymi promowanie konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw energii oraz wspieranie efektywności energetycznej i zwiększonego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy z Tauronem, gdyż projekt ten zapewni bezpieczeństwo dostaw energii dla nowych klientów poprzez rozbudowę sieci energetycznej spółki oraz zastosowanie inteligentnego opomiarowania zgodnie z wymogami UE dotyczącymi wspierania rozwoju inteligentnych sieci. Wraz z innymi projektami wcześniej sfinansowanymi przez bank w Polsce, inwestycja ta stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Europie. Kredyt EBI potwierdza jednocześnie zaangażowanie banku w modernizację polskiego sektora energetycznego, która jest niezbędna do pomyślnego rozwoju gospodarczego kraju”.

Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia powiedział: „Europejski Bank Inwestycyjny to nasz wieloletni partner. Finansowanie pozyskane z EBI pozwala nam nie tylko uzyskać środki finansowe na preferencyjnych warunkach w porównaniu do tych oferowanych przez banki komercyjne, ale także o dłuższym terminie zapadalności długu. Korzystne warunki finansowania oferowane przez EBI to również zachęta dla Grupy Tauron do dalszego podejmowania inwestycji oraz zwiększania efektywności energetycznej”.

Ten projekt jest kontynuacją udanej współpracy EBI z Tauronem. Łączna suma czterech kredytów EBI udzielonych tej spółce do tej pory wynosi 1,7 mld zł, a zostały one przeznaczone na wsparcie inwestycji w sektorze energetycznym w Polsce, takich jak na przykład budowa nowego bloku energetycznego opalanego biomasą w Elektrowni Jaworzno III.

 

źródło: Komisja Europejska 2014
www.europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej