więcej


Energetyka

Czyste powietrze dzięki elektromobilności (19973)

Agnieszka Tomaszewska-Kula
2016-11-30

Drukuj
galeria

Fot. Fotolia

Wdrożenie Pakietu na Rzecz Czystego Transportu ma pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne kraju, rozwój przemysłu i zdrowie Polaków.

We wrześniu 2016 roku Ministerstwo Energii oddało do konsultacji społecznych Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, którego celem jest wyznaczenie harmonogramu działania w tym obszarze do roku 2025. W listopadzie Ministerstwo poinformowało, które ze zgłoszonych uwag zamierza uwzględnić.

 

 

 

Najważniejsze z nich to:

 • potrzeba budowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych wzdłuż głównych korytarzy transportowych;
 • potrzeba szukania synergii między infrastrukturą ładowania autobusów, a infrastrukturą dla pojazdów osobowych;
 • potrzeba zdefiniowania usługi ładowania jako nowej usługi odrębnej od usługi sprzedaży energii elektrycznej;
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa przesyłania danych w punktach ładowania pojazdów;
 • potrzeba integracji planów rozbudowy sieci przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego z planami samorządów w zakresie elektromobilności.

Przypomnijmy, że Plan Rozwoju Elektromobilności jest jednym z trzech elementów opracowanego w Ministerstwie Energii Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, na który składają się również Krajowe Ramy Polityki Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Energii Pakiet na Rzecz Czystego Transportu ma być wdrażany w trzech fazach:

I. Faza przygotowawcza zaplanowana na lata 2016-2018
a. Wdrożenie regulacji usuwającej bariery rozwoju elektromobilności,
b. Uruchomienie pierwszych pilotażowych projektów,
c. Powołanie programów finansowych dedykowanych elektromobilności,
d. Uruchomienie funduszu niskoemisyjnego transportu,
e. Powstanie prototypów polskich samochodów elektrycznych.

II. Faza wdrożeniowa zaplanowana na lata 2019-2020
a. Wypracowanie modeli biznesowych upowszechnienia infrastruktury i pojazdów,
b. Wybudowanie infrastruktury w wybranych aglomeracjach wzdłuż sieci TEN-T,
c. Komercjalizacja przedsięwzięć badawczych uruchomionych w fazie przygotowawczej,
d. Przejście polskich producentów od fazy prototypu do fazy produkcyjnej,
e. Intensyfikacja instrumentów wsparcia do zakupu pojazdów elektrycznych.

III. Faza rynkowa zaplanowana na lata 2021-2025
a. Transport elektryczny na stałe wpisany w krajobraz polskich miast,
b. Zakończenie przygotowań sieci elektroenergetycznej do współpracy z pojazdami elektrycznymi,
c. Powszechne wykorzystanie pojazdów elektrycznych przez administrację,
d. Wykreowanie silnych podmiotów przemysłowych pracujących na rzecz polskiego samochodu elektrycznego,
e. Stopniowe wycofywanie instrumentów wsparcia do zakupu pojazdów elektrycznych.

Na rok 2020 ustanowiono cele stworzenia 6 tys. punktów ładowania aut elektrycznych, w tym 400 punktów ładowania o dużej mocy, przy 50 tys. aut zasilanych prądem jeżdżących po polskich drogach. W 2025 roku plan zakłada 1 mln pojazdów elektrycznych w Polsce.

Jakie są zalety wprowadzenia na  polski rynek pojazdów elektrycznych? Najważniejsza zaleta to poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie poprawa stanu zdrowia Polaków. Dzięki pojazdom elektrycznym mamy też szansę poprawić nasze bezpieczeństwo energetyczne, bo zdaniem Ministerstwa Energii w lepszy sposób będziemy bilansować nasze sieci elektroenergetyczne. I co nie mniej ważne, rozwój rynku pojazdów elektrycznych pociągnie za sobą budowanie potencjału naukowego i rozwój inwestycji w nowe obszary przemysłu.

Perspektywa rozwoju elektromobilności zaproponowana przez Ministerstwo Energii uzupełniona została o kompleksowy zestaw propozycji instrumentów wsparcia:

I. Rozwój infrastruktury ładowania:

 1. Zdefiniowanie usługi ładowania
 2. Normy techniczne dla punktów ładowania
 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości
 4. Ujednolicenie zasad i wprowadzenie ułatwień budowalnych
 5. Dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ładowania

II. Zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych:

 1. Likwidacja akcyzy na pojazdy elektryczne
 2. Opłata rejestracyjna uzależniona od emisyjności i ceny
 3. Odliczenie 100 proc. VAT w przypadku zakupu, leasingu oraz użytkowania firmowego samochodu niskoemisyjnego bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów oraz regulaminu używania pojazdu firmowego
 4. Zerowa stawka VAT na pojazdy elektryczne
 5. W późniejszej fazie: dopłaty do pierwszych 100 tys. samochodów

III. Wsparcie rozwoju przemysłu:

 1. Uruchomienie programów finansowych dla badań dedykowanych rozwojowi elektromobilności (np. w NCBiR)
 2. Powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 3. Współpraca między Spółkami Skarbu Państwa

Wdrożenie tych instrumentów ma przyczynić się do rozwoju przemysłu elektromobilności, a w szczególności do wykreowania popytu na pojazdy elektryczne, modernizacji sieci przesyłowych oraz poprawy współpracy nauki z biznesem.

Agnieszka Tomaszewska-Kula, ChronmyKlimat.pl

Artykuł opracowany na podstawie:

Ministerstwo Energii: http://www.me.gov.pl/node/26655

Plan Rozwoju Elektromobilności: http://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/2580-Plan-Rozwoju-Elektromobilnosci.pdf

Prezentacja Pakiet Na Rzecz Czystego Powietrza: http://www.me.gov.pl/files/upload/26454/Pakiet%20na%20Rzecz%20Czystego%20Powietrza%20prezentacja.pdf


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej