więcej


Energetyka

CBOS: Polacy chcą energetyki opartej na OZE (19701)

2016-08-22

Drukuj
galeria

Odnawialne źródła energii (OZE) cieszą się największym zaufaniem Polaków – wynika z raportu CBOS opracowanego we współpracy z Collegium Civitas.

Energetyka odnawialna jest również wskazywana jako najbardziej perspektywiczna. Konwencjonalna energetyka cieszy się poparciem zdecydowanie mniejszej części społeczeństwa.

Opracowany przez CBOS i Collegium Civitas raport "Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska" to pierwsze tak szerokie i kompleksowe ujęcie stanu świadomości energetycznej i ekologicznej społeczeństwa polskiego. Jak podkreślają autorzy raportu, mimo że polityka energetyczna oraz polityka ekologiczna państwa są często traktowane jako obszary decyzyjne wymagające specjalistycznej wiedzy technicznej, zarezerwowanej dla wąskiego kręgu ekspertów, to trzeba pamiętać, że skutki decyzji w tych obszarach mają bezpośredni wpływ na stan zdrowia i poczucie bezpieczeństwa obywateli. "Na podstawie wyników naszych badań można postawić tezę, że Polacy mają już ukształtowaną ogólną świadomość energetyczną, obejmującą zarówno preferencje dotyczące rozwoju źródeł energii, jak też opinie związane z polityką klimatyczną" – czytamy w raporcie.

Polacy niezmiennie wybierają OZE

Kwestia społecznego zaufania do źródeł energii jest analizowana pod kątem ich bezpieczeństwa oraz perspektywiczności. W obydwu wymiarach najwyższe wskaźniki zaufania – ponad 80 proc. – uzyskują odnawialne źródła energii (OZE). W elektroenergetyce konwencjonalnej dominującą pozycję zajmuje węgiel (kamienny i brunatny łącznie), który uzyskuje znacząco niższe oceny: w aspekcie bezpieczeństwa – około 50 proc., zaś pod względem perspektywiczności – około 30 proc. W przypadku paliwa jądrowego proporcje wskaźników zaufania są odwrotne niż w odniesieniu do węgla: bezpieczeństwo tego źródła energii pozytywnie ocenia 24 proc. badanych, zaś perspektywiczność – 52 proc.

Co ciekawe, porównaniu z badaniem z roku 2015, zaufanie do węgla spadło w obydwu wymiarach aż o 10 punktów procentowych. Z kolei zaufanie do OZE utrzymuje się na tym samym, bardzo wysokim poziomie.

Społeczny wizerunek źródeł pozyskiwania energii znajduje odzwierciedlenie w preferencjach Polaków dotyczących pożądanych kierunków rozwoju energetyki. Najliczniej reprezentowany (50 proc.) jest pogląd, że polityka w tym zakresie powinna koncentrować się na rozwijaniu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Blisko dwie piąte (39 proc.) badanych optuje za równomiernym wykorzystywaniem źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, natomiast zwolennicy postawienia przede wszystkim na źródła nieodnawialne są w zdecydowanej mniejszości – pogląd ten podziela tylko 5 proc.

Coraz więcej osób chce wytwarzać energię zostać prosumentem

Wśród Polaków rośnie zainteresowanie energetyką prosumencką. Zainstalowanie urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim domu lub budynku gospodarczym w ciągu najbliższych 2–3 lat rozważa łącznie 22 proc. proc. badanych, przy czym 7 proc. w sposób zdecydowany. Osoby te zainteresowane są przede wszystkim wytwarzaniem energii na własne potrzeby: 72 proc. spośród nich deklaruje chęć wytwarzania na własny użytek energii cieplnej, 46 proc. – energii elektrycznej. Tylko niespełna co dziesiąta osoba wśród zainteresowanych energetyką prosumencką (9 proc.) deklaruje zamiar odsprzedawania energii elektrycznej do sieci, po godziwej cenie.

Zmiana klimatu poważnym problemem

Istotnym elementem świadomości energetycznej jest postrzeganie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. Blisko trzy czwarte badanych ocenia, że zagrożenia środowiska naturalnego związane z ociepleniem klimatu i emisją dwutlenku węgla do atmosfery są bardzo ważnym problemem. Kwestię zapewnienia czystego powietrza – poprzez zmniejszenie zapylenia oraz ograniczenie emisji związków siarki i azotu – 68 proc. badanych postrzega jako bardzo ważną.

Źródło: REO.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej