więcej


Energetyka

Branża i NGOsy domagają się szybkiego przyjęcia regulacji zwiększających wydajność energetyczną gospodarki (19373)

2016-04-05

Drukuj
galeria

Minął już ponad miesiąc odkąd rząd przyjął projekt Ustawy o efektywności energetycznej, ale projekt wciąż nie trafił do Sejmu.

We wspólnym stanowisku wystosowanym do KPRM oraz Parlamentu Koalicja Klimatyczna wraz z jedenastoma organizacjami branżowymi i pozarządowymi podkreśla, że przygotowywana regulacja wprowadza dobre rozwiązania, a dalsze opóźnienia legislacyjne mogą skutkować niespełnieniem przez Polskę obowiązku oszczędzania energii do 2020 roku.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (tzw. EED) powinna była zostać wdrożona do prawa krajowego do dnia 5 czerwca 2014 roku, czyli niemal dwa lata temu. Wymaga ona, aby w latach 2014-2020 państwa członkowskie uzyskiwały 1,5% oszczędności energii rocznie, co w sumie ma zapewnić 10,5% oszczędności energii finalnej do roku 2020. Polska zamierza osiągnąć ten cel przy pomocy zreformowanego systemu świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów).

– Rządowy projekt zawiera szereg zmian usprawniających system białych certyfikatów i daje nadzieję na rozwój usług energetycznych – podkreśla Agata Bator, prawnik z Fundacji ClientEarth. – W aktualnej wersji proponowana regulacja definiuje tzw. umowę o poprawę usług energetycznych oraz pozwala jednostkom sektora publicznego na ich stosowanie, co pomoże spopularyzować tego rodzaju inwestycje i zbudować kolejny zielony rynek usług i pracy w Polsce – dodaje Bator.

W wystosowanym stanowisku organizacje podkreślają, że projekt musi uwzględniać zaistniałe opóźnienie w transpozycji dyrektywy EED. Wskazują również, że aby Polska mogła osiągnąć 10,5% planowanych oszczędności energii końcowej do 2020 roku, zreformowany system białych certyfikatów musi wziąć pod uwagę odpowiednio wyższe niż planowane 1,5% oszczędności rocznie. Sygnatariusze podkreślają przy tym, że spełnienie wymagań Dyrektywy będzie korzystne dla konsumentów energii, gospodarki i środowiska.

Polska zużywa ponad dwa razy więcej energii w przeliczeniu na jednostkę PKB niż wynosi średnia europejska. Zwiększając efektywność energetyczną oszczędzamy pieniądze, a przy okazji unowocześniamy gospodarkę, tworzymy nowe miejsca pracy, ograniczamy emisje zanieczyszczeń powietrza oraz co najważniejsze zmniejszamy poziom ubóstwa energetycznego i przyczyniamy się do poprawy warunków życia Polaków. Zwiększanie efektywności energetycznej powinno być jednym z priorytetów rządu – podsumowuje dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Stanowisko zostało przygotowane przez Fundację ClientEarth i poparte przez:

 • Koalicję Klimatyczną;
 • Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE);
 • Narodową Agencję Poszanowania Energii (NAPE);
 • Instytut Spraw Obywatelskich;
 • Instytut Ekonomii Środowiska;
 • Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej;
 • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC);
 • Wielkopolski Dom Pasywny;
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO;
 • Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”;
 • Konfederację Budownictwa i Nieruchomości;
 • firmę Armacell.

 

Pełna treść stanowiska: http://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2016-03-29-uwagi-do-projektu-ustawy-o-efektywnosci-energetycznej-z-dnia-5-lutego-2016-coll-pl.pdf

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej