więcej


Energetyka

Brak efektywności w rządzie (18752)

2015-07-29

Drukuj
galeria

Biznes, związki zawodowe, organizacje społeczne i Koalicja Klimatyczna apelują do premier Kopacz o znaczące przyspieszenie prac rządu nad projektem ustawy o efektywności energetycznej. Dalsze opóźnienia w przyjęciu tego aktu prawnego mogą narazić Polskę na kary finansowe, nałożone przez Komisję Europejską.

11 czerwca projekt ustawy o efektywności energetycznej został skierowany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od tego czasu nie widać postępu w pracach. Jeżeli do końca kadencji projekt ustawy nie zostanie przyjęty, grozi nam kolejne kilka lat opóźnienia w uchwaleniu tego aktu prawnego. Będzie to skutkowało niespełnieniem krajowego celu efektywności energetycznej do 2020 roku, likwidacją systemu wsparcia w tejże dziedzinie, a także dalszym opóźnieniem w transpozycji Dyrektywy 2012/27/UE. Co oznacza mnożenie zbędnych kosztów, większą emisję CO2 oraz przede wszystkim ryzyko obciążenia Polski karami finansowymi przez Komisję Europejską. Oczywiście te „dodatkowe” zobowiązania finansowe zostałyby zapłacone ze środków publicznych.

Sygnatariusze listu stwierdzają, że nie mogą się zgodzić na dalsze marnotrawienie pieniędzy podatników.

Zwiększanie efektywności energetycznej powinno być jednym z priorytetów rządu, bowiem jest to czwarte i najtańsze „paliwo”. Polska stanowczo za mało z niego korzysta. W dalszym ciągu zużywamy więcej energii w przeliczeniu na jednostkę PKB niż wynosi średnia europejska. Brak nowej, dobrej ustawy, to nie tylko opóźnienie w transpozycji prawa unijnego i grożące z tego tytułu kary. To również aprobata dalszego marnotrawstwa energii i większej emisji CO2. Na to nie możemy się zgodzić, bowiem to przekłada się na generowanie gospodarczych i społecznych kosztów zamiast korzyści i oszczędności płynących z efektywności. – mówi Krzysztof Jędrzejewski, rzecznik polityczny Koalicji Klimatycznej.

Brak ustawowych zapisów z zakresu efektywności energetycznej będzie miał negatywne skutki ekonomiczne i społeczne. Odbije się to na przemyśle, budownictwie i infrastrukturze. Natomiast alternatywą dla takiego stanu rzeczy jest m.in. generowanie oszczędności, wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych technologii i tworzenie nowych miejsc pracy.

Dla przemysłu szybkie przyjęcie ustawy o efektywności energetycznej ważne jest z dwóch powodów. Po pierwsze, ma ona umożliwić wsparcie dalszego podnoszenia poziomu efektywności energetycznej firm polskiego przemysłu energochłonnego, chociażby poprzez dopuszczenie uczestników handlu emisjami do systemu białych certyfikatów przy jego jednoczesnej reformie. Po drugie ustawa powinna przyczynić się do powstania konkretnej strategii wspierania inwestycji w modernizację budynków po 2017 roku. – mówi Henryk Kwapisz, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO

Projekt ustawy czeka gotowy, tym bardziej niezrozumiałe jest dalsze odwlekanie jego przyjęcia. Sygnatariusze listu wzywają zatem do szybkiego zakończenia prac i skierowania do Sejmu projektu, który będzie zawierał dobrze przemyślany system, stanowiący realną zachętę dla inwestycji w efektywność energetyczną.

Wśród sygnatariuszy znajdują się instytucje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe, organizacje ekologiczne oraz inne podmioty, opowiadające się za zwiększeniem efektywności energetycznej. Są to między innymi: Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Związek Pracodawców Polskie Szkło, Krajowy Związek Zawodowy „Budowlani”, Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii "HELIOS", Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., i Koalicja Klimatyczna.

źródło: informacja prasowa Koalicji Klimatycznej


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej