więcej


Energetyka

BOŚ: krytycznie o obowiązku OZE i zakresie planowanych aukcji (19744)

2016-09-13

Drukuj
galeria

Fot. fotolia.pl

Konieczne jest zaplanowanie większej liczby aukcji OZE, również dla wiatraków, oraz podwyższenie tzw. obowiązku OZE – uważa Bank Ochrony Środowiska.

W uwagach przesłanych do projektów rozporządzeń do ustawy o OZE, opublikowanych w sierpniu przez Ministerstwo Energii, Bank Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że skala i zakres aukcji, planowanych do przeprowadzenia jeszcze w tym roku, nie są wystarczające.

 „Niepokój może budzić mała skala i zakres aukcji planowanych do przeprowadzenia w 2016 r., ograniczona wyłącznie do trzech „koszyków” aukcyjnych, tj. istniejących biogazowni rolniczych (o mocy do 1 MW lub powyżej 1MW) oraz nowych instalacji o mocy nie większej niż 1 MW, innych niż te produkujące powyżej 3504 MWh/MW energii rocznie (według opinii ekspertów – jest to aukcja dedykowana dla nowych projektów fotowoltaicznych)” –  czytamy w stanowisku BOŚ Banku.

W ocenie Banku „absolutnie niezbędne jest zastosowanie w kolejnej aukcji analogicznego podejścia także wobec instalacji OZE wykorzystujących energię wiatru oraz energię promieniowania słonecznego”.

 „W naszej opinii konieczne jest przeprowadzenie aukcji obejmującej odpowiednio duży wolumen energii, pozwalający niemal wszystkim instalacjom przejść z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego” – napisano w uwagach do projektów rozporządzeń.

BOŚ ocenił również, że proponowane przez resort energii obniżenie w 2017 roku tzw. obowiązku OZE  do poziomu 15,5 proc. dla zielonych certyfikatów i 0,5 proc. dla błękitnych certyfikatów jest „niemożliwe do zaakceptowania przez środowisko bankowe”.

„Zaproponowane wysokości obowiązku OZE nie przyczynią się bowiem do oczekiwanej przez branżę i banki finansujące niezbędnej poprawy warunków funkcjonowania istniejących projektów OZE, a co więcej, spowodują wręcz pogłębienie kryzysu wynikającego z utrzymującej się od kilku lat nadpodaży zielonych certyfikatów na rynku” – podkreślił BOŚ. 

 Źródło: REO.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej