więcej


Energetyka

Biogaz z odpadów w Trzebani (9670)

2010-08-10

Drukuj
29 lipca br. oddano do użytku Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani koło Leszna, w którym w trakcie przeróbki fermentacyjnej odpadów uzyskuje się biogaz. Jest to pierwszy zakład w Polsce tego typu. Koszt łączny inwestycji, którą w ponad połowie sfinansowała Unia Europejska, wyniósł prawie 32 mln euro.
W Trzebani koło Leszna oficjalnie otwarto pierwszy w Polsce zakład wykorzystujący technologię beztlenowej fermentacji do rozkładu odpadów. Odpady trafiające do zakładu wpierw są sortowane – np. frakcje wielkogabarytowe, jak meble, są rozbierane na części, które potem podlegają recyklingowi. Gruz budowlany może posłużyć do utwardzania dróg, a wyselekcjonowane szkło z domowych odpadów huty przyjmują do przetopienia.

Frakcje drobne, niedające się posegregować, trafiają do kolumny fermentacyjnej, gdzie bakterie beztlenowe przekształcają je w jednolitą masę. W trakcie tego procesu uwalnia się wysokokaloryczny biogaz z dużą zawartością metanu. Biogaz zatłaczany jest następnie do bloku energetycznego, gdzie wykorzystywany jest do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej. Uzyskane ciepło pozwala ogrzać wodę oraz wszystkie pomieszczenia zakładu, a wytworzona energia – ponad 900 kW mocy trafia na sprzedaż do sieci energetycznej. Według założeń projektu ZZO ma przerabiać 70 tys. ton odpadów rocznie.

W projekcie bierze udział ponad 250 tys. gospodarstw domowych z 18 gmin subregionu leszczyńskiego. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 31,6 mln euro, z czego 18,6 mln euro pozyskano z unijnego funduszu spójności. Pozostała suma to wkład własny samorządów, kóre w ten sposób stały się współudziałowcami projektu, realizowanego przez spółkę MZO w Lesznie.

Budowa zakładu jest jednym z projektów w ramach zadania „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Drugim zadaniem było zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów w regionie. Środki na ten cel również pozyskano z funduszy UE.

Poza gminą Leszno w projekcie biorą udział gminy: Wijewo, Święciechowa, Lipno, Bojanowo, Śmigiel, Krzywiń, Krobia, Pępowo, Osieczna, Rawicz, Gostyń, Poniec, Rydzyna, Włoszakowice, Krzemieniewo, Miejska Górka oraz Pogorzela.

OB, ChronmyKlimat.pl
na podstawie: www.portalsamorzadowy.pl, www.StrefaGostyn.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej