więcej


Energetyka

Biogas3 – Promocja małych biogazowni w przemyśle rolno-spożywczym (17225)

2014-05-11

Drukuj
galeria

fot. Instytut Energetyki Odnawialnej

W marcu br. rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu Biogas3 – „Zrównoważona małoskalowa produkcja biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej”. Jego głównym celem jest promocja zrównoważonej produkcji energii odnawialnej z biogazu na bazie odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego w małej skali (poniżej 100 kW).

Produkcji energii odnawialnej z biogazu na bazie odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego umożliwia uzyskanie korzyści ekonomicznych związanych ze zmniejszeniem wydatków na zagospodarowanie odpadów oraz na dostawy energii na potrzeby własne gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu energii produkowanej na miejscu wzrasta efektywność energetyczna, a poprzez ograniczenie transportu odpadów i obniżenie emisji CO2 zmniejsza się negatywne oddziaływanie na środowisko.

Działania projektowe obejmą analizę potrzeb małych i średnich firm sektora rolno-spożywczego odnośnie zapotrzebowania na energię, ilości i typów wytwarzanych odpadów, znajomości technologii biogazowych i barier w ich wdrażaniu, opracowanie modeli małoskalowej produkcji biogazu – biznesowego i technologicznego, bezpłatne szkolenia i warsztaty (stacjonarne i online), bezpłatne indywidualne konsultacje i pilotażowe zastosowania modeli, działania promocyjne i upowszechniające.

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą stowarzyszenia producentów rolno-spożywczych, centra naukowo-technologiczne przemysłu rolno-spożywczego i bioenergetyki, jednostki naukowe i instytucje specjalizujące się w promocji odnawialnych źródeł energii z 7 krajów UE (Hiszpania: AINIA, FIAB, Francja: ACTIA, Włochy: DISAFA, Tecnoalimenti, Irlandia: IrBEA, Niemcy: RENAC, Szwecja: JTI, Polska: FUNDEKO).

Projekt Biogas3 dofinansowany jest ze środków UE w ramach programu Inteligentna Energia – Europa (IEE).

Więcej informacji o projekcie udziela:
Małgorzata Kachniarz, kierownik projektu w Polsce
Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp.J.
malgorzata.kachniarz@fundeko.pl
Tel.: +48 508 541 658

 

źródło: Fundeko
www.fundeko.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej