więcej


Energetyka

"InnoDoktorant" Michał Ryms pracuje nad metodami odzysku ciepła (9443)

2010-09-01

Drukuj
Na świecie zużywa się coraz większe ilości energii. Naturalne zasoby paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu) są zaś ograniczone, dlatego tak ważne jest ich oszczędzanie, m.in. poprzez wydajniejsze przeprowadzanie procesów produkcyjnych. To wyzwanie dla przemysłu i nauki. Problematyką zagospodarowania ciepła niskotemperaturowego zajmuje się Michał Ryms z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 
"W myśl Europejskiego Pakietu Energetycznego 3x20 należy zadbać o podwyższenie wydajności procesów energetycznych. Do 2020 roku efektywność zużycia energii ma wzrosnąć o 20 proc., jest to zatem temat bardzo aktualny i pożądany" – przypomina w rozmowie z PAP Michał Ryms.

Doktorant analizuje wydajność procesów produkcyjnych. Do jej poprawy dąży poprzez zagospodarowanie ciepła odpadowego. Jak tłumaczy, jest to taki rodzaj ciepła, które w danym procesie jest niewykorzystane i bezproduktywnie emitowane do atmosfery. Analogicznie poprawę wydajności można uzyskać również wykorzystując ciepło niskotemperaturowe, którego zwykle nie stosuje się do celów innych, niż grzewcze.

"Technologia konwersji nisko- i średniotemperaturowego ciepła w energię elektryczną, np. poprzez zastosowanie tzw. układów ORC – Organic Rankine Cycle, jest znana w Europie. W Polsce do niedawna była bardzo rzadko stosowana głównie ze względu na koszty inwestycyjne. Jest ona jednak na tyle uniwersalna, że może służyć również do produkcji energii elektrycznej czerpanej z innych źródeł, np. geotermii czy spalania biomasy. Rokuje to bardzo dobrze dla jej rozwoju w Polsce" - ocenia Ryms.

Zdaniem młodego naukowca, realizacja jego pracy pozwoli w przyszłości na sprawniejsze projektowanie gotowych instalacji odzysku ciepła odpadowego i na szersze wykorzystanie takich rozwiązań technicznych również w naszym kraju.

W swojej pracy Michał Ryms zamierza określić wytyczne projektowe dla nowych instalacji odzysku energii, głównie układów ORC. Część wyników została już wysłana do czasopism naukowych, a kolejne zostaną zaprezentowane na konferencjach. Naukowiec rozpoczął już pracę nad programem komputerowym, usprawniającym proces obliczania sprawności różnych wariantów pracy takich układów.

Doktorant wiąże swoją pracę z planami wdrożeń do praktyki gospodarczej. Ofertę kieruje do przedsiębiorstw zajmujących się ekotechnologią, energetyką, nowymi źródłami energii. Jego interdyscyplinarne badania obejmują termodynamikę klasyczną, energetykę, technologię, aparaturę przemysłu chemicznego i energetycznego, ekonomię, ekologię oraz ochronę środowiska. Dlatego też, jak zapewnia, współpraca partnerska może być szeroka i odbywać się niezależnie na różnych płaszczyznach.

"Głównym partnerem pracy stała się Grupa LOTOS, która zleciła badania dotyczące możliwości wdrożenia opisywanych rozwiązań na terenie Rafinerii w Gdańsku. Pierwszy etap pracy został bardzo pozytywnie przyjęty przez zarząd i obecnie trwa drugi etap badań w tym zakresie" – zdradza badacz w rozmowie z PAP.

Michał Ryms jest jednym z laureatów pierwszej edycji projektu "InnoDoktorant stypendia dla doktorantów", w ramach którego zarząd województwa pomorskiego przyznał 50 stypendiów w wysokości 30 tys. zł ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Jak stwierdził stypendysta, wyróżnienie to zapewniło mu zaplecze finansowe, zarówno dla realizacji pracy badawczej, jak i utrzymania się, gdyż wynagrodzenie doktoranta na uczelni wyższej nie należy do wysokich.

Ryms ukończył Fizykę i Technikę Konwersji Energii na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Podkreśla, że zawsze interesowały go problemy ochrony środowiska w energetyce.

Promotorem jego pracy magisterskiej jest prof. Witold Lewandowski (autor m.in. książki "Proekologiczne odnawialne źródła energii") z Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. Jego obecny promotor, dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, także zajmuje się tematyką proekologiczną (ogniwa PV, ich parametry pracy i recycling). Pod jej kierunkiem naukowiec finalizuje dysertację pt. "Inwentaryzacja, utylizacja i zagospodarowanie odpadowego lub niskotemperaturowego ciepła w przemyśle, energetyce, rolnictwie i geotermii".

źródło: PAP – Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej