więcej


Energetyka

35,6 GW moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w 2013 roku (17118)

2014-04-22

Drukuj
galeria

Farma wiatrowa, fot. Wikipedia Commons

W 2013 roku moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na świecie osiągnęła 318,6 GW. Mimo że rynek nowo zainstalowanych mocy zwiększył się o 12% i osiągnął 35,5 GW, to w porównaniu z rokiem 2012 odnotowano spadek dynamiki przyrostu nowych mocy zainstalowanych.

Znaczący wpływ na globalne spowolnienie tempa wzrostu nowych inwestycji miało zahamowanie na rynku amerykańskim spowodowane opóźnionym rozszerzeniem federalnego systemu wsparcia. Również rynek europejski odnotował spadek tempa wzrostu wynikający z niepewności inwestorów odnośnie nowych przepisów w poszczególnych krajach członkowskich. Poza Stanami Zjednoczonymi i Europą, światowy rynek wzrastał, napędzany przez chiński i kanadyjski sektor energetyki wiatrowej.

Produkcja energii z wiatru wyraźnie wzrosła w 2013 r.

Wstępnie oszacowany wzrost w energetyce wiatrowej na świecie wyniósł 3,5 GW, co daje 318,6 GW sumarycznych mocy zainstalowanych w 2013 r. Światowym liderem energetyki wiatrowej okazały się Chiny. Na każde 2 MW mocy zainstalowanej na świecie 1 MW przypadał na rynek azjatycki: 51,3% udziału w rynku światowych nowych instalacji, a na drugim miejscu znalazł się rynek europejski (34,1%). Odwrotny trend zaob­serwowano w Ameryce Północnej, gdzie w 2013 r. odnotowano mniejszą dynamikę wzrostu (spadek o 9,3%), na skutek kryzysu na rynku w Stanach Zjednoczo­nych. Pozostałe regiony świata osiągnęły 5,4% globalnego udziału rynkowego.

Na arenie globalnej azjatyckie i europejskie udziały w całkowitej mocy zainstalowanej wyrównały się, jednak Europa wciąż ma nieznaczną przewagę (38,3% w porównaniu do 36,4% udziału rynku azjatyckiego). Trzecie miejsce przypada Ameryce Północnej (razem z Meksykiem) z 22,3% udziału mocy w globalnym rynku energetyki wiatrowej.

Wzrost produkcji energii w systemach on- i off-shore był odczuwalny poprzez zwiększenie udziału energetyki wiatrowej w miksie produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Konsorcjum EurObserv’ER szacuje wzrost na 15,1% pomiędzy 2012 i 2013 rokiem z całkowitą produkcją 234,4 TWh. W efekcie, energetyka wiatrowa odpowiada za około 7,2% europejskiej produkcji energii elektrycznej (3 270 TWh), w porównaniu do 6,2% w 2012 r. i zaledwie 1,8% w 2004 r. Wzrost udziału energii z wiatru w bilansie energii elektrycznej nastapił głównie dzięki rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej, dla której współczynniki wykorzysta­nia mocy są wyższe niż w przypadku elektrowni lądowych.

Morska energetyka wiatrowa na fali

W roku 2013, niemal 1,5 MW na 10 MW nowych mocy przypadało na morskie farmy wiatrowe. Konsorcjum EurObserv’ER szacuje moc zainstalowaną off-shore, przyłączoną do sieci w 2013 roku na poziomie 1,7 GW, co zwiększa całkowitą moc w morskiej energetyce wiatrowej UE do 6,9 GW. Wielka Brytania pozostaje wyraźnym liderem na rynku europejskim, m.in. dzięki uruchomieniu morskich farm wiatrowych London Array, Lincs, Gunfleet Sands 3 i Teesside, jak również w wyniku częściowego przyłączenia walijskiej elektrowni wiatrowej Gwynt y Môr. Drugie miejsce utrzymuje Dania z 1,3 GW mocy zainstalowanej, dzięki pełnemu przyłączeniu morskiej elektrowni wiatrowej Anholt.

Narastający niepokój graczy na rynku morskiej energetyki wiatrowej wywołują prognozy na rok 2014, zgod­nie z danymi EWEA, liczba projektów w budowie spadnie z poziomu czternastu w 2013 roku do jedenastu w 2014. Niepewności regulacyjne w Wielkiej Brytanii i Niemczech blokują dalszą możliwość rozwoju sektora. Wiele projektów zostało opóźnionych lub zaniechano ich kontynuacji, np. elektrowni wia­trowej RWE Innogy’s Atlantic Array. Niemiec­kie przedsiębiorstwo zadecydowało ostatecznie, że ograniczenia techniczne związane z budową elektrowni wiatrowej o mocy 1,2 GW między Anglią a Walią spowodowałyby zbyt duży wzrost kosztów, a inwestycja stałaby się nieopłaclana.

Polski rynek na trzecim miejscu w Europie w 2013 r.

W 2013 roku Polska z wynikiem 892,8 MW okazała się być trzecim w UE rynkiem pod względem wielkości przyrostu nowych mocy w ener­getyce wiatrowej, co stanowi 28,1% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Zgodnie z danymi Instytutu Ener­getyki Odnawialnej (IEO), moc zainstalo­wana turbin wiatrowych w Polsce wynosi 3,4 GW, które produkują 6,6 TWh energii. Istnieje kilka powodów osiągnięcia takich rezultatów. Przede wszystkim, Polska posiada odpowiednie warunki geograficzne z bardzo sprzyjającymi strefami wiatru wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wschodzie i północnym wschodzie oraz w górzys­tych regionach południowych na Dolnym Śląsku i niższych pasmach Karpat.

Pełne informacje nt. europejskiego rynku energetyki wiatrowej dostępne są w najnowszym Biuletynie Energii Odnawialnej – Energetyka Wiatrowa, na stronach Instytutu Energetyki Odnawialnej (www.ieo.pl).

Biuletyn Energii Odnawialnej – Energetyka Wiatrowa
Autorzy: Joanna Bolesta, Anna Oniszk-Popławska, Anna Santorska
Instytut Energetyki Odnawialnej

 

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej