więcej


Energetyka obywatelska. Przewodnik dla samorządów (19012)

2015-10-08

Drukuj
galeria

Energetyka obywatelska. Przewodnik dla samorządów

Jak samorządy mogą skorzystać z rozwoju energetyki obywatelskiej? Gdzie szukać finansowania inwestycji w efektywność energetyczną i OZE? Na te pytania odpowiada przewodnik przygotowany w ramach kampanii „Więcej niż energia” przez CEE Bankwatch przy wsparciu Polskiej Zielonej Sieci.

„Energetyka obywatelska. Przewodnik dla samorządów po inwestycjach w energię odnawialną i efektywność energetyczną” to publikacja skierowana do przedstawicieli samorządów, Lokalnych Grup Działania oraz spółdzielni, stowarzyszeń i wspólnot zainteresowanych rozwojem energetyki obywatelskiej. Przewodnik w przystępny sposób wprowadza w tematykę związaną z funduszami na rozwój efektywności energetycznej i OZE w regionach. Omawia m.in. źródła takie jak środki publiczne, kredyty, czy finansowanie społecznościowe w oparciu o dedykowane do tego celu platformy internetowe. Szczególną uwagę poświęca też funduszom unijnym dostępnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Publikacja CEE Bankwatch Network przedstawia również dobre praktyki związane z inwestycjami w energetykę obywatelską i przykłady tego typu rozwiązań z Polski i Europy.

Polska ma ogromny potencjał rozwoju energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej. Fundusze unijne to jedno z ważnych narzędzi, które mogą pomóc w jego realizacji – powiedziała Julia Krzyszkowska z CEE Bankwatch Network. – Nasz przewodnik pokazuje jak dobrze wykorzystać wyjątkową szansę jaką dają samorządom Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 i jak dzięki nim rozwijać energetykę obywatelską.

W latach 2014-2020, czyli w okresie obowiązywania nowego budżetu Unii Europejskiej, Polska będzie największym beneficjentem funduszy unijnych, które pozwolą między innymi na szerokie wsparcie inwestycji w zieloną energię. Za pośrednictwem realizowanych przez województwa Regionalnych Programów Operacyjnych do samorządów w całym kraju trafi na ten cel blisko 5 mld euro. Dofinansowanie obejmie m.in. projekty poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budowę inteligentnych sieci energetycznych, instalacje do produkcji energii z OZE oraz opracowanie i realizację przez samorządy strategii niskoemisyjnego rozwoju.

Wykorzystanie dostępnych obecnie środków powinno być impulsem do dynamicznego rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce. Jednak, aby był on możliwy potrzebne są zmiany w prawie, które pozwolą na zwiększenie zaangażowania samorządów i lokalnych społeczności np. poprzez tworzenie spółdzielni energetycznych, czy większy udział w inwestycjach realizowanych w regionach – dodała Julia Krzyszkowska. – Dlatego w ramach ruchu „Więcej niż energia” nie tylko pokazujemy istniejące już możliwości, ale także apelujemy do władz o stworzenie warunków do szerokiego rozwoju OZE i efektywności energetycznej.

Ruch „Więcej niż energia” to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy ponad 100 różnego rodzaju podmiotów przekonanych, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne.  Są wśród nich zarówno miasta takie jak Warszawa, Gdynia czy Słupsk, jak i wiele mniejszych samorządów. Do ruchu należą instytucje naukowe, jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Instytut Ochrony Przyrody PAN. Współtworzą go także organizacje pozarządowe i branżowe oraz ruchy miejskie. Pod apelem ruchu „Więcej niż energia” o rozwój energetyki obywatelskiej podpisało się również niemal 40 000 osób. Z postulatami ruchu „Więcej niż energia” można zapoznać się bliżej na stronie www.WiecejNizEnergia.pl.

Publikacja „Energetyka obywatelska. Przewodnik dla samorządów po inwestycjach w energię odnawialną i efektywność energetyczną” powstała w ramach europejskiej inicjatywy Community Power i dostępna jest bezpłatnie. Osoby zainteresowane otrzymaniem drukowanej wersji przewodnika proszone są o kontakt pod adresem: info@zielonasiec.pl.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej