więcej


Ekologiczne domy nie sprzedają się (11907)

2010-08-08

Drukuj
Wyniki nowych badań sfinansowanych ze środków unijnych pokazują, że nowe, energooszczędne domy nie cieszą się popularnością wśród nabywców. Eksperci badający behawioralne przeszkody w większym i szerszym akceptowaniu odnawialnej energii winą za większą część problemu obarczają słabą komunikację między firmami budowlanymi a nabywcami. Wyniki stanowią dorobek projektów CREATE ACCEPTANCE i CHANGING BEHAVIOUR, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych na łączną kwotę 3,83 mln EUR.
Sektor mieszkaniowy odpowiedzialny jest za 40% europejskiego zapotrzebowania na energię. Uznaje się, że brak oszczędności energii w tym sektorze wynika po części z cen energii i świadomych działań regulacyjnych.

Obydwie, europejskie inicjatywy badawcze wspierające potrzebę zmiany w sposobach użytkowania energii oraz usługach dostarczanych konsumentom i przedsiębiorstwom są kierowane przez fińskie instytuty, współpracujące z wieloma naukowcami z Europy i spoza kontynentu.

Wspólnie eksperci przeanalizowali tak zwany problem "zablokowanej informacji", który pojawia się przy projektach mających na celu promowanie energooszczędnych technologii wykorzystywanych w zrównoważonym sektorze budownictwa mieszkaniowego. Pojęcie zablokowanej informacji odnosi się do sposobu, w jaki wiedza specjalistów od energooszczędności oraz wiedza potencjalnych nabywców pozostaje "zablokowana" w ich własnych światach, co wskazuje na słabą komunikację i brak wymiany.

W ramach projektu zorganizowano konkurs dla przedsiębiorców budowlanych na budowę energooszczędnych domów. Potencjalni nabywcy angażowali się na poszczególnych etapach konkursu oraz zostali włączeni do grona jury. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 10 konkurentów otrzymało "zieloną markę", która oznacza zarówno uznanie dla wysiłków w zakresie oszczędzania energii, jak i zachętę do pobudzenia większej siły nabywczej.

Mimo pewnego sukcesu w podnoszeniu ogólnej świadomości w zakresie oszczędzania energii i usług zapewnianych przez technologie, sprzedaż domów powstałych w ramach konkursu była rozczarowująco niska. Niektórzy nabywcy chcieli wprowadzić modyfikacje, które pozbawiłyby domy ich energooszczędnych cech. Inni zaś niedowierzali podawanym im informacjom lub po prostu pozostali nieprzekonani, co do pilnej potrzeby oszczędzania energii.

Zdaniem naukowców z projektów CREATE ACCEPTANCE i CHANGING BEHAVIOUR nie udało się osiągnąć celu projektu z powodu słabej komunikacji między przedsiębiorstwami budowlanymi a nabywcami. Zespół jest przekonany na przykład, że przedsiębiorcy budowlani nieodpowiednio podeszli do różnorodności potencjalnych nabywców, ich gotowości do udziału w procesie i potrzeby informacji oraz chęci dostosowania domów do swoich własnych, osobistych potrzeb.

Wybiegając do przodu naukowcy zalecili szersze wykorzystanie metod partycypacyjnych, aby poprawić komunikację, takich jak badania konsumenckie i grupy dyskusyjne oraz badanie koncepcji współprojektowania z nabywcami. Co ważne te metody będą wymagać dostosowania, aby odpowiadać potrzebom zarówno przedsiębiorców budowlanych, jak i nabywców bez narażania na szwank nadrzędnego celu, jakim jest energooszczędne i zrównoważone budownictwo mieszkaniowe.

Wskazują również na opcję instrumentów regulacyjnych w zakresie nowych standardów energetycznych, jak kody budynków, jeżeli zawiodą strategie oparte na dobrowolności. Trzeba je będzie rozwijać w sposób zharmonizowany ze strategiami komunikacyjnymi, aby zoptymalizować ich potencjał. Eksperci twierdzą, że poza narzędziami regulacyjnymi, które mają stymulować do energooszczędnych praktyk, instytucje rządowe mogłyby odegrać większą rolę w poprawie przepływu informacji.

Projekt CREATE ACCEPTANCE (Kulturowe oddziaływanie w zakresie akceptacji odnawialnej energii oraz narzędzia do opracowania strategii komunikacyjnych w celu promowania akceptacji wśród kluczowych grup podmiotów) został dofinansowany na kwotę 1,35 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. Zgromadził ekspertów z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Niemiec, Polski, Republiki Południowej Afryki, Węgier i Wlk. Brytanii.

Jego uzupełnieniem jest nowsze przedsięwzięcie CHANGING BEHAVIOUR (Kontekstualizacja zmiany behawioralnej w programach energetycznych obejmujących organizacje pośredniczące i polityczne pracujące na rzecz zmiany zachowania), które otrzymało 2,48 mln EUR z tematu "Energia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

Partnerzy CHANGING BEHAVIOUR pochodzą z Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Węgier i Wlk. Brytanii.

Więcej informacji:
CREATE ACCEPTANCE:
www.createacceptance.net
CHANGING BEHAVIOUR:
www.energychange.info

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej