więcej


Edukacja ważniejsza od zmian klimatu (11833)

2010-10-09

Drukuj
Według niedawnych badań Eurobarometru mieszkańcy Unii w dalszym ciągu popierają niesienie pomocy krajom rozwijającym się. 89% respondentów przyznało, że pomoc w rozwoju jest ważna lub bardzo ważna. Dwóch na trzech Europejczyków uważa, że Unia powinna dotrzymać złożonych deklaracji, a nawet zwiększyć pomoc do 0,7 % unijnego PKB do roku 2015, granicznego terminu osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.  
Ten pogląd jest podzielany przez znaczną większość Europejczyków, niezależnie od ich narodowości, i pozostaje stały, mimo finansowego kryzysu oraz sytuacji ekonomicznej w Europie.

Ponad ¾ respondentów (76%) uważa, że współpraca krajów Unii dążących do wyeliminowania ryzyka duplikowania się funduszy oraz zwiększenia efektywności pomocy niesie z sobą dodatkową wartość.

Europejczycy ciągle postrzegają ubóstwo jako główny problem krajów rozwijających się. Ponadto 13% ankietowanych główny problem upatruje w niedostatecznej edukacji, prawie połowa mniej w zmianach klimatycznych (7%). W szczególności problem edukacji dostrzegają ludzie w wieku 15–24 lat (19%), studenci (20%) oraz managerowie (19%). Edukację docenili zwłaszcza ankietowani w Szwecji, Danii, Finlandii oraz Niemczech (22–25%).

Komentując wyniki, europejski komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs powiedział: „Obywatele Unii wysłali nam jasny sygnał: pomimo ekonomicznego spowolnienia, wciąż ważne są idee europejskiej solidarności i odpowiedzialności wobec państw w potrzebie. Odbieram to jako mandat do nieustannego dążenia do spełnienia milenijnych celów rozwoju. Musimy się upewnić, iż unijna pomoc, która należy do największych na świecie, jest dobrze zagospodarowywana i wywrze maksymalnie pobudzający wpływ w krajach nią objętych”.

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu  
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej