więcej


„Warsztaty dobrego klimatu” w Radziejowicach (11841)

2010-09-02

Drukuj
16 września br. w Radziejowicach w woj. mazowieckim odbędzie się bezpłatne szkolenie dla gmin i społeczności lokalnych z ogólnopolskiego cyklu „Warsztatów dobrego klimatu”. Tematem spotkania będą nowoczesne, proekologiczne rozwiązania energetyczne oraz możliwości ich finansowania. Warsztaty realizowane są pod patronatem Ministerstwa Gospodarki w ramach Ogólnopolskiego Programu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi”.
Bezpłatne i otwarte warsztaty odbędą się 16 września 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 6 w godz. 10.00 -14.00. Patronat nad spotkaniem objął m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wójt Gminy Radziejowice. Warsztaty będą okazją do spotkania władz samorządowych, lokalnych liderów i przedsiębiorców z ekspertami w dziedzinie energetyki, odnawialnych źródeł energii, socjologii oraz pozyskiwania funduszy unijnych. Głównym celem spotkania będzie budowanie świadomości na temat możliwości związanych z wykorzystaniem przez gminy źródeł energii przyjaznych środowisku oraz korzyści z tym związanych.

„Jednym z priorytetowych elementów rozwoju Polski jest zaopatrzenie jej w energię
i właściwe nią gospodarowanie. Warto budować świadomość społeczeństwa w tym zakresie. Edukacja to pierwszy krok w kierunku zmiany postrzegania odnawialnych źródeł energii jako niedostępnych ze względu na ich wysokie koszty. Chcemy wskazywać sposoby ich finansowania, pokazywać dobre przykłady i zachęcać do wykorzystywania istniejących możliwości” – przekonuje dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert programu ”Gaspol kibicuje klimatowi”.

Szkolenie będzie miało charakter interaktywnego spotkania, podczas których eksperci udzielą praktycznych porad nt. możliwości dofinansowania, kryteriów oceny wniosków oraz wymagań, jakie należy spełnić występując o dotację. Przeprowadzą także praktyczne ćwiczenia i symulacje obliczeń w oparciu o profesjonalny kalkulator energetyczny np. dla obniżenia zużycia energii, możliwych oszczędności czy też wyliczenia opłacalności instalacji energetycznych w gminnych budynkach. Eksperci zaprezentują przykładowe zastosowanie ekologicznych i energooszczędnych technologii dostępnych dla polskich gmin.

„Priorytetem dla wielu polskich gmin jest poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych, które pozwalają zarówno na ochronę środowiska, jak i na realne oszczędności. Brak wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości ich finansowania jest zaś podstawowym ograniczeniem w stosowaniu takich rozwiązań. Dlatego zaprosiliśmy do Radziejowic ekspertów, którzy przybliżą nam tematykę ekologicznych rozwiązań energetycznych, co mamy nadzieję, zaowocuje konkretnymi działaniami w tym obszarze już w niedalekiej przyszłości” – powiedział Kazimierz Drążkiewicz, wójt gminy Radziejowice.

Otwarte i bezpłatne szkolenia są organizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu „Warsztatów dobrego klimatu” łącznie w pięciu gminach na terenie całego kraju, wyróżniających się działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska, rozwoju społeczności lokalnej i budowania dobrego klimatu wśród mieszkańców. Pierwsze warsztaty odbyły się 22 lutego br. w Drohiczynie, w woj. podlaskim, 25 marca br. w Debrznie, w woj. pomorskim oraz 22 czerwca w Polkowicach w woj. dolnośląskim. Ostatnie planowane są w Małopolsce.

Warsztaty poprowadzą eksperci:
• mgr Monika Jarzemska, Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)
• dr Andrzej Hałasiewicz, Dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
• mgr inż. Artur Michalski, Grupa Doradztwa Europejskiego, były wiceprezes NFOŚiGW
• mgr Kamil Dolata, Gaspol
• mgr Andrzej Chodacz – Kierownik programu „Gaspol kibicuje klimatowi”.
 
***

Ogólnopolski Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi” – celem programu jest edukacja polskiego społeczeństwa na temat wykorzystania nowoczesnych rozwiązań energetycznych i ich roli w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2 do atmosfery. Zadaniem programu jest również aktywizowanie gmin, powiatów i społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów. Program jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

źródło: GASPOL kibicuje klimatowi
www.kibicujklimatowi.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej