więcej


21 sierpnia przekroczyliśmy nasz budżet ekologiczny (10838)

2010-08-24

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Mniej niż dziewięć miesięcy zajęło ludzkości wykorzystanie przypadającego na cały rok budżetu ekologicznego – informuje WWF Polska, powołując się na wyniki zestawienia przygotowanego przez Global Footprint Network, organizacji zajmującej się badaniami środowiska z siedzibą w Oakland w Kalifornii.
Global Footprint Network określa tzw. biologiczny potencjał Ziemi do regeneracji w danym roku, zestawiając go z potrzebami konsumpcyjnymi ludzkości i ilością emitowanego dwutlenku węgla. Dane wskazują, że od 21 sierpnia aż do końca roku 2010 będziemy żyć na koszt Ziemi, coraz bardziej uszczuplając jej zasoby i kumulując w atmosferze coraz więcej gazów cieplarnianych.

Eksploatujemy Ziemię coraz bardziej, zapominając o potrzebie zrównoważonego rozwoju – mówi Anna Drążkiewicz z WWF Polska. – Dzień, w którym zaczynamy żyć na koszt Ziemi, oznacza, że konsumujemy zasoby naszej planety ponad miarę. Stanowi to wyraźne ostrzeżenie, aby zmienić nasze zachowanie w celu zmiany konsumpcyjnych postaw i ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Więcej faktów na temat ekologicznej kondycji naszej planety zawiera raport WWF Living Planet, publikowany co dwa lata. Premiera najnowszego raportu będzie miała miejsce 15 października 2010.

Raport WWF Living Palnet jest najważniejszą światową publikacją diagnozującą stan zdrowia naszej planety. zestawia wiele różnych danych na podstawie których utworzone zostały dwa wskaźniki mówiące o stanie Ziemi: wskaźnik „żyjącej planety” (living planet index), który ocenia stan bioróżnorodności w oparciu o trendy oraz wskaźnik konsumpcji zasobów planety czyli tzw. ślad ekologiczny.

Raport WWF Living Planet publikowany jest co dwa lata. Ten z 2008 roku ukazał alarmujące dane na temat kondycji naszej planety. Wyniki badań pokazały, że więcej niż ¾ ludzi na świecie żyje w państwach, które są ekologicznymi dłużnikami, czyli w takich, w których konsumuje się większą ilość zasobów, niż jest dostępna na tym terenie. Zgodnie z raportem Living Planet z 2008 roku takim krajem jest także Polska. Pytanie co pokaże Raport WWF Living Planet 2010?

Więcej informacji na temat ekologicznego budżetu:

Czym jest dług ekologiczny?

Przez tysiąclecia ludzie żyli nie zagrażając naturze - wykorzystywanie zasobów naturalnych i produkcja dwutlenku węgla nie przekraczały możliwości regeneracyjnych naszej planety. Jednak w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku osiągnęliśmy punkt krytyczny. Ziemia nie była w stanie sprostać potrzebom ludzkości. Przepaść pomiędzy wymaganiami, a rzeczywistymi możliwościami, zwana właśnie długiem ekologicznym, wzrasta z roku na rok. Z najnowszych danych wynika, że straty powstałe w wyniku rocznej eksploatacji zasobów naturalnych Ziemia uzupełni dopiero po 18 miesiącach.

Dwutlenek węgla kluczem do zrównoważenia budżetu

Zmiany klimatyczne to najlepiej widoczny efekt naszej ekologicznej rozrzutności. Wskaźnik emisji dwutlenku węgla (obliczany przez Global Footprint Network jako pojemność biologiczna Ziemi zdolna do sekwestracji emitowanego przez ludzi dwutlenku węgla) jest najważniejszym składnikiem tzw. Ekologicznego Śladu Ludzkości. Najważniejszym, a także najszybciej rosnącym: od 1970 roku wzrósł on ponad dwukrotnie, a ilość emitowanego dwutlenku węgla zdecydowanie przewyższa zdolność Ziemi do jego absorpcji. W efekcie gaz magazynowany jest w atmosferze, co z kolei przyczynia się do zmian klimatu.

Jak wyznacza się Światowy Dzień Długu Ekologicznego?

Co roku Global Footprint Network oblicza pozostawiony przez ludzkość Ślad Ekologiczny. W tym celu konfrontuje powierzchnię ziem uprawnych i mórz niezbędną do wytworzenia dóbr i absorpcji odpadów – w tym dwutlenku węgla - z tzw. potencjałem biologicznym, czyli zdolnością ekosystemów do regeneracji swoich zasobów. Dzień Długu Ekologicznego wyznaczany jest w oparciu o dane dotyczące przyrostu naturalnego, konsumpcji oraz stosunku światowego PKB do zapotrzebowania na zasoby naturalne.

źródło: WWF
www.wwf.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej