więcej


Kalendarium

Climathon - Kreatywnie dla klimatu!

Organizator: FUNDACJA AERIS FUTURO
Wstęp: WOLNY
Od: 2018-10-26
Do: 2018-10-27
www.aerisfuturo.pl

Opis

Climathon – Kraków, 26-27 października 2018 Kreatywnie dla Klimatu!


Zapraszamy do udziału w III edycji Climathonu - wydarzenia, które doda Ci zdrowia! :)


A czym jest Climathon?


To międzynarodowe wydarzenie zachęcające wszystkich ludzi na świecie do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. Podczas Climathonu uczestnicy wymyślają i projektują rozwiązania, które wpłyną na zahamowanie zmian klimatu. Wydarzenie jest otwarte! Nie czekaj - dołącz już dziś! :)

Dzięki Tobie możemy poprawić jakość życia na co dzień! 
Dla zespołu, który stworzy najlepszy projekt, czeka nagroda pieniężna!

Zmiany klimatu stanowią duże zagrożenie dla Twojego zdrowia i życia. Jakie negatywne skutki obserwujemy już dzisiaj? Są to m.in.:
- nawałnice oraz intensywne opady deszczu z gradem, które paraliżują funkcjonowanie miast,
- rosnące koszty żywności, energii i remontów domów,
- coraz trudniejsze warunki wypoczynku, m.in. z uwagi na tzw. zjawisko śnieżnej biedy - czyli niedoboru naturalnego śniegu wskutek wzrostu średniej temperatury na Ziemi (szczególnie cierpią narciarze i wielbiciele sportów zimowych)
- ekstremalnie wysokie temperatury i susza latem, które utrudniają życie w zabudowanych centrach miast,
- coraz częściej występujące: susze, braki wody (wysychające rzeki w Polsce latem),
- braki żywności w miastach, spowodowane problemami w rolnictwie, m.in. dużymi wahaniami pogody (anomalie pogodowe, np. późne przymrozki), okresami nawalnych deszczy oraz dni suszy
- wzrasta liczba chorób z uwagi na nowe wirusy - nasilenie występowania kleszczy jest skutkiem zmian klimatycznych
- zwiększenie objawów alergii, m.in. na skutek wydłużającego się okresu pylenia roślin, z uwagi na wyższe temperatury wiosenne

Zobacz, jak było w 2017 roku!

1 zwycięzca
2 raz w Krakowie
4 propozycje rozwiązań (4 zespoły projektowe)
18 uczestników (prace projektowe)
24 godziny pracy
40 uczestników wydarzenia w Krakowie

Climathon Kraków - to wydarzenie 24-godzinne, organizowane przez Fundację Aeris Futuro wraz z kilkoma współorganizatorami (m.in. UMK, Climate-KIC i inne), skupiające osoby, które mają pasję i pomysły na rozwiązywanie problemów miasta, które będą miały pozytywny wpływ na ochronę klimatu. Oznacza to, że pomysły muszą bezpośrednio lub pośrednio redukować emisje gazów cieplarnianych lub przyczyniać się do przystosowania do zmian klimatu.

Fundacja Aeris Futuro wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom, starając się im przeciwdziałać. Podczas Climathonu, z Twoim udziałem, znajdziemy pomysły, które przyczynią się do ochrony klimatu, a tym samym
zapewnią zdrowie i bezpieczeństwo obecnych i przyszłych pokoleń!

Jakie problemy środowiskowe czekają na rozwiązanie przez uczestników Climathonu?

- nadmierna konsumpcja energii z paliw kopalnych
- wzrost ilości gazów cieplarnianych w atmosferze oraz zanieczyszczeń w powietrzu
- wzmocnienie efektu cieplarnianego w wyniku działalności człowieka, czego konsekwencją są zmiany klimatyczne
- spadek bioróżnorodności, masowe ginięcie gatunków na skutek ww. zależności środowiskowych

Do udziału w Climathonie zaproszeni są przedstawiciele wielu dziedzin, m.in. środowiska startupowe, młodzi naukowcy, pasjonaci i hobbyści nauk środowiskowych, przyrodniczych, ekologii, specjaliści nowoczesnych technologii, członkowie organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele biznesu, chcący swoją wiedzę przekuć na ciekawy projekt służący całemu społeczeństwu.

Po co Climathon?

Podczas Climathonu promowane są m.in. działania z obszarów nowych technologii i dziedzin kreatywnych, które pomagają w edukowaniu grup docelowych, przyspieszają pozytywne zmiany w mentalności i nastawieniu mieszkańców, służą jednostkom samorządu miejskiego w działaniach koncepcyjnych usprawniających ich działania. Uczestnicy wypracowują koncepcje proklimatyczne i tworzą innowacyjne rozwiązania lokalnych problemów dotyczących zmian klimatu.

Planowane działania edukacyjne w Małopolsce w 2018 roku, przybliżające tematykę Climathonu, realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego:

 • 2 wykłady pt. „Kreacje dla klimatu” , dotyczących zagadnienia ochrony środowiska, działań kreatywnych oraz budowy startupów. Podczas wykładów zostanie przedstawiona koncepcja Climathonu 2018.
 • 3 szkolenia pt. „Creative Startup for climate”, które będą podzielone na 4 części: 1 część będzie dotyczyć technik budowy silnego i kreatywnego zespołu, 2 część omówi realia i wyzwania związane z działalnością startupów, 3 część pokaże szanse i zagrożenia związane z rozwojem przedsiębiorczości w kontekście zmian klimatu, a także związane z rozwojem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatnia część to tworzenie wstępnej koncepcji działania zespołu, skonfrontowanie pomysłów uczestników z wiedzą prelegentów i ukierunkowanie działań na potrzeby ochrony klimatu.
 • Praca zdalna - e-learning, która składać się będzie z mentoringu on-line, webinariów oraz pracy własnej – każdy uczestnik otrzyma wiedzę niezbędną do tego, aby móc stworzyć projekt służący ochronie klimatu – czyli projekt, który będzie miał szansę na nagrodzenie podczas Climathonu
 • Finał Climathonu 2018 odbędzie się 26-27.10.2018 r., czas trwania: 24 godziny, miejsce: Kraków.

Dla zwycięzców tegorocznej edycji przewidziana jest nagroda pieniężna!

Najciekawsze projekty z ubiegłych edycji:

 • „City cha(lle)nge” – projekt to społeczna kampania powiązana z aplikacją - „kalkulatorem aktywności”, dającą ludziom możliwość wyboru między różnymi aktywnościami (np. zamiast windy schody – oszczędność energii, lepsze zdrowie)
 • "Alternatywna Przestrzeń Publiczna" – projekt polega na odzyskiwaniu ulic dla przestrzeni publicznej
 • „Zielone Dachy 2.0" – projekt polegający na zwiększeniu zielonej przestrzeni miasta i retencji wody opadowej

Kto to robi?

Climate-KIC, pomysłodawca i patron eventu, to największe w Europie partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz innowacji i ochrony klimatu, składające się z dynamicznych firm, najlepszych instytucji akademickich i sektora publicznego. Climate-KIC jest jedną z trzech wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) utworzonych w 2010 r. przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). EIT jest organem UE, którego misją jest tworzenie zrównoważonego wzrostu poprzez edukację, przedsiębiorczość i innowacje, co skutkuje połączonym, twórczym przekształcaniem wiedzy i pomysłów w opłacalne produkty lub usługi, pomagające łagodzić zmiany klimatyczne.

Fundacja Aeris Futuro to ogólnopolska organizacja pozarządowa (non-profit) działająca od 2006 roku z siedzibą w Krakowie. Motto definiujące nazwę: „Stwórzmy klimat dla przyszłości”. Misją Fundacji jest przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz edukowanie i programowanie odpowiedzialnego biznesu. Działamy na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju, która zakłada rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 • firmy zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu
 • osoby posiadające chęć stworzenia rozwiązań służących ochronie klimatu
 • naukowców, specjalistów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • media pragnące zapewnić promocję wydarzenia
 • wolontariuszy chcących wesprzeć działania organizacyjne

Portal Chrońmy Klimat objał Climathon patronatem medialnym.


Więcej informacjiZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej