więcej


Kalendarium

XII Forum Nowej Gospodarki

Organizator: Forum Nowej Gospodarki
Wstęp: WOLNY
Od: 2017-06-09
Do: 2017-06-09
www.forumng.pl

Opis

XII Forum Nowej Gospodarki odbędzie się pod hasłem: "Gospodarka niskoemisyjna szansą dla województw  śląskiego i małopolskiego", a wśród szczegółowo omawianych tematów znajdą się sposoby ograniczania zjawiska niskiej emisji w miastach, Śląskie i Małopolskie liderami gospodarki niskoemisyjnej, efektywność energetyczna budynków sposobem na smog, inteligentne miasto, technologie informacyjne
i komunikacyjne narzędziem w walce ze smogiem, klastry energetyczne – współpraca społeczności lokalnych przeciw smogowi.


Więcej informacji

W trakcie sesji plenarnej uczestnicy Forum zastanowią się nad finansowaniem działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, systemami kontroli i nadzoru realizacji uchwał antysmogowych czy ekonomicznych, społecznych i ekologicznych korzyściach dla regionu z rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Stałym punktem w programie Forum będzie Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna.

Obradom towarzyszył będzie popołudniowy, rodzinny Piknik Nauki i Kultury.

Wstęp oraz udział w wydarzeniach XII Forum Nowej Gospodarki są bezpłatne. Rejestracja uczestników odbywa się na stronie www.forumng.pl.
Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej