więcej


Kalendarium

Seminarium „Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – możliwości przeciwdziałania"

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Wstęp: PŁATNY
Od: 2016-09-06
Do: 2016-09-06
http://psew.pl/wydarzenia/839-seminarium-zmiana-zasad-funkcjonowania-farm-wiatrowych-od-1-lipca-2016

Opis

Zapraszamy na seminarium „Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – możliwości przeciwdziałania" organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.


Więcej informacji

Seminarium odbędzie się 6 września 2016 r.

Adres: Budynek Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB przy ul. Szkolnej 2/4 w Warszawie, sala nr 17

Przyjęte w pierwszej połowie bieżącego roku regulacje – tzw. ustawa odległościowa oraz nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – w sposób fundamentalny zmieniły warunki funkcjonowania farm wiatrowych w Polsce i postawiły ich właścicieli w obliczu nowych wyzwań. Załamanie się rynku zielonych certyfikatów, zagrożenie podatkiem od nieruchomości, koniec ceny URE, rosnące koszty dostępu do rynku (koszt profilu, koszt bilansowania) powodują, że w najbliższych miesiącach wiele spółek z sektora energetyki wiatrowej może mieć problem z regulowaniem bieżących zobowiązań wobec banków.

Wobec problemów z jakimi zmaga się branża zespół PSEW, wraz z zaproszonymi ekspertami, zaprasza na seminarium, podczas którego omówione zostaną między innymi:

  • możliwości ochrony przed zwiększonym wymiarem podatku od nieruchomości;
  • sposoby na uniknięcie monopolu sprzedawcy zobowiązanego w okresie gdy obowiązuje cena URE oraz na przygotowanie się do rynku bez ceny URE;
  • mechanizmy rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego od 1 lipca 2016 r. i faktyczne koszty bilansowania według interpretacji Prezesa URE.

Eksperci wskażą też jak, korzystając z outsourcingu zarządzania aktywami, optymalizować koszty operacyjne funkcjonowania farm wiatrowych oraz jak obniżać koszty serwisu O&M poprzez wykorzystanie usług niezależnych firm serwisowych.

Tematem, który z pewnością zainteresuje uczestników będą również możliwości restrukturyzacji zadłużenia farm wiatrowych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcamy też do zapoznania się z PROGRAMEM WYDARZENIA.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej