więcej


Kalendarium

X FLOŚ: Eko-standardy – minimalizacja oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Praktycy praktykom.

Organizator: Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Wstęp: PŁATNY
Od: 2016-05-13
Do: 2016-05-13
http://www.teamprevent.pl/pl/oferta/personel/flos/najblizsze_forum.html

Opis

Zapraszamy na X Forum Liderów Ochrony Środowiska, które odbędzie się 13 maja 2016 r. na terenie zakładu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Mielcu


Więcej informacji

Wszystkie firmy poprzez swoją działalność wywierają wpływ na środowisko naturalne. W zależności od branży czy też wielkości firmy, skala tego oddziaływania będzie różna.

Działania podejmowane w zakresie redukowania negatywnego wpływu na środowisko nie ograniczają się tylko do zmniejszenia zużycia surowców, ale obejmują także szereg działań organizacyjnych i technicznych. Należy również pamiętać, że właściwa polityka środowiskowa organizacji i edukacja przynoszą najbardziej wymierne efekty.

Weź udział w X FLOŚ!

Podczas X Forum Liderów Ochrony Środowiska, które odbędzie się 13 maja 2016 r. na terenie zakładu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Mielcu poruszony zostanie temat eko-standardów, które mają kluczowe znaczenie we wdrażaniu polityki środowiskowej w przedsiębiorstwie.

Wśród zagadnień, które zostaną poruszone znajdują się m.in.:

  • ograniczanie oddziaływania na środowisko,
  • tworzenie nowych produktów i usług – cykl życia produktu,
  • budowanie strategii opartej na zrównoważonym rozwoju i doświadczenia z wdrażania go w organizacji,
  • wdrażanie i komunikowanie eko-standardów obowiązujących w organizacji,
  • motywowanie najwyższego kierownictwa, pracowników do aktywnej postawy w tworzeniu i utrzymywaniu eko-standardów,
  • budowanie wzajemnych relacji z kontrahentami i wykorzystywanie eko-standardów do tworzenia wizerunku odpowiedzialnej środowiskowo i społecznie organizacji.

W programie X FLOŚ oprócz bloków prezentacyjnych, przewidziana jest również wizyta studyjna w zakładzie KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o., którego działalność koncentruje się w branży samochodowej w zakresie produkcji podzespołów dla pojazdów samochodowych, także specjalizowanych samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz w branży komunalnej i produkcji narzędzi.

Szczegółowe informacje na temat X FLOŚ oraz relacje z poprzednich edycji znajdują się na stronie organizatora www.teamprevent.pl – dowiedz się więcej! Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: flos@teamprevent.com lub tel.: +48 32 733 82 20.

Zostań prelegentem X FLOŚ!

Ideą spotkań Forum Liderów Ochrony Środowiska jest propagowanie proekologicznego rozwoju działalności przemysłowej. Dlatego też zachęcamy do czynnego udziału w bloku prezentacyjnych i podzielenia się doświadczeniami swojej organizacji. Propozycje wystąpień prosimy zgłaszać na adres e-mail flos@teamprevent.com.

Organizator X FLOŚ:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
www.teamprevent.pl

 


Pliki do pobrania
Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej