więcej


Kalendarium

Zaproszenie na debatę „Energetyka obywatelska- modelowe rozwiązania prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii”

Organizator: Fundacja ClientEarth Polska
Wstęp: WOLNY
Od: 2015-06-02
Do: 2015-06-02

Opis

Fundacja ClientEarth Polska serdecznie zaprasza na prezentację publikacji „Energetyka obywatelska. Modelowe rozwiązania prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii” oraz ekspercką dyskusję towarzyszącą, która odbędzie się w Centrum Zielna, przy ulicy Zielnej 37 w Warszawie 2 czerwca br w godz. 11.00-13.00.


Więcej informacji

Od kilkunastu miesięcy trwa debata polityczna i ekspercka dotycząca znaczenia rozwoju energetyki prosumenckiej w naszym kraju. Punktem zwrotnym tej debaty było przyjęcie taryf gwarantowanych dla najmniejszych źródeł energii w Ustawie o odnawialnych źródłach energii. Taryfy te są niezbędnym elementem pozwalającym na realny rozwój sektora przydomowych elektrowni w Polsce.

Przykłady europejskie pokazują jednak, że energetyka obywatelska to nie tylko małe przydomowe instalacje. W państwach takich jak Wielka Brytania, Dania, Niemcy czy Hiszpania społeczności lokalne, samorządy, małe i średnie firmy, kościoły oraz inne instytucje są właścicielami farm wiatrowych, średniej wielkości biogazowni, a także sieci elektroenergetycznych. Raport „Energetyka obywatelska” przedstawia najlepsze rozwiązania prawne przyjęte w krajach Unii Europejskiej promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii.

Po prezentacji odbędzie się dyskusja poświęcona mechanizmom prawnym i finansowym niezbędnym, aby zachęcić obywateli i instytucje do inwestycji energetycznych.

Prezentacja odbędzie się w języku angielskim.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: okulik@clientearth.org

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej