więcej


Kalendarium

Forum Taboru w Transporcie Publicznym

Organizator: Zespół Doradców Gospodarczych TOR
Wstęp: WOLNY
Od: 2015-06-16
Do: 2015-06-16
www.tor-konferencje.pl

Opis

Zapraszamy na Forum Taboru w Transporcie Publicznym, które odbędzie się 16 czerwaca 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielna 37 w Warszawie.


Więcej informacji

Forum Taboru w Transporcie Publicznym, wydarzenie zapowiadające tegoroczny Kongres Transportu Publicznego, podejmie szeroki zakres zagadnień związanych z konstrukcją, zakupami i eksploatacją nowoczesnego, ekologicznego taboru dla obsługi potrzeb przewozowych w miastach, aglomeracjach i regionach. Konferencja podejmie tematykę zarówno pojazdów szynowych, jak i drogowych, uwzględniając uwarunkowania szans związanych z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej, premiowania przez UE projektów przyczyniających się do budowania gospodarki niskoemisyjnej, wykorzystanie technologii napędu elektrycznego, gazowego, hybrydowego itd.

Forum będzie kontynuowało tradycję dwóch wydarzeń, które w poprzednich latach były konferencjami towarzyszącymi Kongresu Transportu Publicznego. Pierwszym z nich jest Forum Inwestycji Tramwajowych, które od 2012 podejmowało kwestie związane z budową i modernizacją linii tramwajowych oraz zakupami taboru. Forum Inwestycji Autobusowych podjęło natomiast tematykę nowoczesnej komunikacji autobusowej w Polskich miastach, aglomeracjach i regionach. Zakres tematyczny konferencji objął znaczenie komunikacji autobusowej dla rozwoju ośrodków miejskich oraz ich rolę w nowoczesnych systemach transportowych w naszym kraju, w kontekście kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i szans z nią związanych.

Tematyka i główne zagadnienia:

  • Co to jest transport prawdziwie ekologiczny? Czy za takowy można uznać wykorzystywanie pojazdów elektrycznych? Bardzo często są one określane jako „bezemisyjne”, ale fakt, że np. tramwaje nie wydzielają spalin w mieście nie oznacza, że w procesie wytwarzanie energii elektrycznej ich zasilających nie dochodzi do zanieczyszczenia atmosfery. Jak wyglądają zatem realnie ujmowane wskaźniki emisji CO2 na pasażera przy wykorzystaniu różnych środków transportu i pojazdów o różnym napędzie?
  • Jak w kontekście powyższego zagadnienia wygląda przyszłość technologii napędu wykorzystującego ogniwa paliwowe? Chodzi tutaj przede wszystkim o ogniwa wodorowe, generujące energię elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego z zewnątrz wodoru. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim niewielkie zanieczyszczenie powietrza – spaliny to para wodna. Jak jednak wygląda kwestia ekonomiczności pozyskiwania wodoru i jego magazynowania? Czy ogniwa wodorowe to przyszłość transportu publicznego, biorąc pod uwagę efektywność i koszty tej technologii?
  • Zarządzenie strukturą taboru użytkowanego przez danego operatora transportu publicznego – jak dopasować posiadane pojazdy do popytu generowanego przez liczbę i wielkość potoków pasażerów. Różnorodność posiadanego taboru bardzo często uznawana jest za niekorzystną sytuację, jednak posiadanie pojazdów różnej wielkości, pojemności i o różnych właściwościach eksploatacyjnych, daje możliwość elastycznego tworzenia rozkładu jazdy.
  • Zagadnienia związane z planowanym wprowadzaniem w polskich miastach rozwiązań Bus Rapid Transit (BRT) – znanych przede wszystkim z zastosowań w krajach Trzeciego Świata. Jakie są plusy i minusy BRT w porównaniu z innymi środkami transportu? Gdzie można je zastosować? Co decyduje o tym, że polskie miasta dopuszczają dziś zastosowanie tego rozwiązania?
  • Autobusy z przyczepami – czy należy wrócić do rozwiązań zarzuconych w latach 80. i 90. XX wieku?
  • Zarządzanie flotą pojazdów hybrydowych – czy już wkrótce będzie to niezwykle istotna część działalności poszczególnych operatorów w dużych polskich miastach? Czy jest tutaj możliwa automatyzacja zarządzania (np. wjazd do określonej strefy miasta oznacza automatyczne wyłączenie silnika spalinowego i włączenie napędu elektrycznego).
  • Jak w praktyce z powyższymi problemami dały znać sobie podmioty działające w innych krajach? Jakie są tendencje i stosowane rozmaitych rozwiązania na świecie? Benchmarking, narzędzia stosowane do porównywania wydajności i ekonomiczności eksploatacji pojazdów wykorzystywanych w transporcie publicznym.


Organizator: Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Wstęp: Płatny dla przedstawicieli firm komercyjnych, bezpłatny dla reprezentantów miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych i zarządów transportu miejskiego.

Zgłoszenie bezpłatnego uczestnictwa: anna.goral@tor-konferencje.pl, tel. 22 462 77 42.

Więcej informacji: www.tor-konferencje.plZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej