więcej


Kalendarium

Smart City Forum

Organizator: MM Conferences S.A.
Wstęp: PŁATNY
Od: 2015-02-18
Do: 2015-02-19
http://smartcityforum.pl/

Opis

W dniach 18 – 19 lutego 2015 roku w Warszawie odbędzie się Smart City Forum – nowa inicjatywa, poświęcona inteligentnym miastom w Polsce. Stanowić będzie platformę dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A.


Więcej informacji

Smart City Forum pozwoli na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce. Kontent merytoryczny wypracowany jest przez Radę Programową Forum, której przewodniczy Mariusz Gaca, Wiceprezes Zarządu Orange Polska. Merytoryczna współpraca w zakresie modeli realizacji inwestycji, wykorzystania dostępnych technologii czy aspektach prawnych i organizacyjnych jest gwarantem skutecznej i owocnej debaty. Możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, znanymi ekspertami z takich branż jak: deweloperska, medyczna, transportowa, energetyczna, edukacyjna, administracyjna czy usług publicznych sprawia, że Smart City Forum jest pierwszą inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

Główne zagadnienia Forum:
• Polskie Miasto Przyszłości - benefity dla mieszkańców i przedsiębiorców
• Kierunki i czynniki inteligentnego rozwoju polskich miast
• Najnowsze trendy w branżach mających wpływ na usprawnianie miejskich procesów
• Gotowe rozwiązania dotyczące smart-technologii od liderów z poszczególnych branż
• Aspekty prawne i organizacyjne Smart Cities
• Źródła danych i zarządzanie informacją


Grupa docelowa:
• Przedstawiciele władzy krajowej, regionalnej i lokalnej
• IT
• Transport
• Telekomunikacja
• Energetyka
• Budownictwo
• Medycyna
• Edukacja
• Kancelarie prawne oraz firmy doradcze

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://smartcityforum.pl/

Kontakt:
Aneta Pernak
Dyrektor Działu Produkcji Projektów Strategicznych
MM Conferences S.A.
T: +48 22 379 29 18
e-mail: a.pernak@mmcpolska.plZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej