więcej


Kalendarium

Ciepło ze źródeł odnawialnych – stan obecny i perspektywy rozwoju

Organizator: Ministerstwo Gospodarki
Wstęp: WOLNY
Od: 2014-12-09
Do: 2014-11-09
http://www.powermeetings.eu/konferencje/en/cieplo-ze-zrodel-odnawialnych-stan-obecny-perspektywy-rozwoju-ministerstwo-gospodarki/

Opis

Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2014 r., w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki. Celem spotkania jest z jednej strony analiza obecnego stanu rozwoju tego sektora w Polsce, z drugiej zaś próba określenia dalszych perspektyw oraz kierunków jego rozwoju.


Więcej informacji

Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych oraz powermeetings.eu

W czasie konferencji poruszane będą kwestie dotyczące zarówno ciepła sieciowego (w tym w odniesieniu do inwestycji w nowe moce wytwórcze oraz rozbudowę i modernizację sieci), jak również ciepła wytwarzanego na poziomie gospodarstw domowych (mikroinstalacje). Tematyka konferencji obejmować będzie również zagadnienia związane z finansowaniem inwestycji, czego wyrazem będzie prezentacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zakończenie odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli parlamentu, strony rządowej oraz przedsiębiorstw działających w przedmiotowej branży, której tematem będzie przyszły model wsparcia ciepła z odnawialnych źródeł energii.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej