więcej


Kalendarium

„Biogazownia rolnicza – podręcznik dla samorządowca”

Wstęp: WOLNY
Od: 2014-10-19
Do: 2014-10-31
http://www.gmina.bio-gazownie.edu.pl

Opis

„Biogazownia rolnicza – podręcznik dla samorządowca” (www.gmina.bio-gazownie.edu.pl/pobierz-publikacje) przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedstawia na przykładzie biogazowni jak realizować i wdrażać elementy polityki energetycznej gminy.


Więcej informacji

Gmina ma teoretycznie możliwość zaspokajania wszystkich potrzeb energetycznych jej mieszkańców we własnym zakresie. W praktyce, możliwości te podlegają znacznym ograniczeniom, zwłaszcza w odniesieniu do energii elektrycznej i paliw gazowych najczęściej więc, gminy zajmują się tylko wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz rozliczaniem kosztów jego dostawy do różnych obiektów. Są jednak takie gminy, które posiadają odpowiednie warunki do budowy własnych źródeł energii (niekonwencjonalnych, w tym biogazowni) i chcą je wykorzystać do zaspokojenia swojego zapotrzebowania na energię elektryczną. „Biogazownia rolnicza – podręcznik dla samorządowca” (www.gmina.bio-gazownie.edu.pl/pobierz-publikacje) przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedstawia na przykładzie biogazowni jak realizować i wdrażać elementy polityki energetycznej gminy.

Wg badania przeprowadzonego na przedstawicielach samorządu przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW ,,Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” wynika, że 61.% jest zainteresowanych biogazowniami, jedynie 19% badanych zostało przeszkolonych w tym zakresie, a tylko 40 % ma świadomość, czy w gminie jest możliwa lokalizacja biogazowni Oznacza to, że niewiele gmin zdaje sobie sprawę zarówno z korzyści wynikających z zastosowania OZE oraz ale też z obowiązków, jakie z tytułu takich inwestycji spoczywają na gminach.

W Grzmiącej koło Szczecinka biogazownia rolnicza ogrzewa bloki mieszkalne, szkołę podstawową i gimnazjum, halę sportową, ośrodek zdrowia i jeszcze jeden budynek komunalny, w którym mieści się gminna biblioteka i apteka. Ogrzewa o 30% taniej niż kotłownie węglowe, do których wcześniej były podłączone te obiekty. W Boleszynie biogazownia dostarcza ciepłą wodę do mycia i ogrzewa tamtejszą szkołę podstawową, świetlicę wiejską, kościół, plebanię i większość domów w tej wsi. A wszystkie te działania udało się zrealizować przy dużym wsparciu władz gminnych, które pomogły przejść inwestorowi przez prawne procedury i przekonały mieszkańców do inwestycji. Jednak wiąż jest niewiele gmin, które rozważają pomysł budowy biogazowi na swoim terenie. Obecnie w Polsce powstało jedynie 56 biogazowni rolniczych. Prezentowana publikacja „Biogazownia rolnicza – sprawa publiczna” przedstawia nie tylko przykłady gmin, które czerpią korzyści z funkcjonujących na ich terenie biogazowni i zadania gminy w obszarze gospodarki energetycznej ale także podstawy prawne, ekonomiczne i technologiczne instalacji biogazowych.

Publikacja powstała w ramach projektu „Biogazownia rolnicza – sprawa publiczna” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i dofinansowanego ze środków NFOSIGW. Dostępna jest na stronie www.gmina.bio-gazownie.edu.pl.

W ramach projektu planujemy rozsyłkę drukowanych egzemplarzy publikacji do wszystkich gmin wiejskich i miejsko - wiejskich.

Biuro projektu:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90, fax: 22 864 03 61
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
www.gmina.bio-gazownie.edu.pl

Artykuł powstał dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

 

Gmina ma teoretycznie możliwość zaspokajania wszystkich potrzeb energetycznych jej mieszkańców we własnym zakresie. W praktyce, możliwości te podlegają znacznym ograniczeniom, zwłaszcza w odniesieniu do energii elektrycznej i paliw gazowych najczęściej więc, gminy zajmują się tylko wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz rozliczaniem kosztów jego dostawy do różnych obiektów. Są jednak takie gminy, które posiadają odpowiednie warunki do budowy własnych źródeł energii (niekonwencjonalnych, w tym biogazowni) i chcą je wykorzystać do zaspokojenia swojego zapotrzebowania na energię elektryczną. „Biogazownia rolnicza – podręcznik dla samorządowca” (www.gmina.bio-gazownie.edu.pl/pobierz-publikacje) przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedstawia na przykładzie biogazowni jak realizować i wdrażać elementy polityki energetycznej gminy.

 

Wg  badania przeprowadzonego na przedstawicielach samorządu przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW ,,Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” wynika, że 61.% jest zainteresowanych biogazowniami, jedynie  19% badanych zostało przeszkolonych w tym zakresie, a tylko 40 % ma świadomość, czy w gminie jest możliwa lokalizacja biogazowni  Oznacza to, że niewiele gmin zdaje sobie sprawę zarówno z korzyści wynikających z zastosowania OZE oraz ale też z obowiązków, jakie z tytułu takich inwestycji spoczywają na gminach.

 

W Grzmiącej koło Szczecinka biogazownia rolnicza ogrzewa bloki mieszkalne, szkołę podstawową i gimnazjum, halę sportową, ośrodek zdrowia i jeszcze jeden budynek komunalny, w którym mieści się gminna biblioteka i apteka. Ogrzewa o 30% taniej niż kotłownie węglowe, do których wcześniej były podłączone te obiekty. W Boleszynie biogazownia dostarcza ciepłą wodę do mycia i ogrzewa tamtejszą szkołę podstawową, świetlicę wiejską, kościół, plebanię i większość domów w tej wsi. A wszystkie te działania udało się zrealizować przy dużym wsparciu władz gminnych, które pomogły przejść inwestorowi przez prawne procedury i przekonały mieszkańców do inwestycji. Jednak wiąż jest niewiele gmin, które rozważają pomysł budowy biogazowi na swoim terenie. Obecnie w Polsce powstało jedynie 56 biogazowni rolniczych. Prezentowana publikacja „Biogazownia rolnicza – sprawa publiczna” przedstawia nie tylko przykłady gmin, które czerpią korzyści z funkcjonujących na ich terenie biogazowni i zadania gminy w obszarze gospodarki energetycznej ale także podstawy prawne, ekonomiczne i technologiczne instalacji biogazowych.

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Biogazownia rolnicza – sprawa publiczna” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i dofinansowanego ze środków NFOSIGW. Dostępna jest na stronie 

www.gmina.bio-gazownie.edu.pl.

 

W ramach projektu planujemy rozsyłkę drukowanych egzemplarzy publikacji do wszystkich gmin wiejskich i miejsko -  wiejskich. 

 

 

Biuro projektu:

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90, fax: 22 864 03 61
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
www.gmina.bio-gazownie.edu.pl

 

Artykuł powstał dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

 Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej