więcej


Kalendarium

VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy

Wstęp: WOLNY
Od: 2014-06-12
Do: 2014-06-13

Opis

W dniach 12-13 czerwca br. w Raciborzu odbędzie się VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy, organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) we współpracy z Miastem Racibórz oraz Raciborską Izbą Gospodarczą (RIG). Portal ChrońmyKlimat.pl jest patronem medialnym wydarzenia.


Więcej informacji

Czy energetyka prosumencka rozwinie się w Polsce? Który sektor OZE będzie konkurencyjny w następnych latach? Który wygra w konkurencji o wsparcie w programach wsparcia inwestycyjnego z funduszy ekologicznych (np. Prosument, Bocian) i RPO oraz eksploatacyjnego (system aukcyjny)? Na co może liczyć prosument do 2020 r.? Czy rynek kolektorów słonecznych będzie się rozwijał dalej tak prężnie? Czy nastąpi wzrost sprzedaży kotłów na biomasę do celów ogrzewnictwa indywidualnego? W jaki sposób prosument może podłączyć swoją instalację fotowoltaiczną do sieci?

Na takie i inne pytania będą poszukiwali odpowiedzi organizatorzy i prelegenci Forum.

Bazując na doświadczeniu i sukcesach poprzednich sześciu edycji Forum, (odbywających się nieprzerwanie od 2007 roku) oraz dostrzegając wzrastający potencjał segmentu kotłów na biomasę w Polsce, IEO zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu sektora przemysłu zielonej energetyki, podczas którego zostaną przedstawione kwestie dotyczące mikroinstalacji i energetyki rozproszonej: kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną następujące branże:

  • Według badań IEO w 2012 roku na rynku krajowym sprzedano ogółem rekordową liczbę niemalże 302 tys. m2 kolektorów słonecznych, jednakże wykorzystany jest jedynie w 1/3 pełny potencjał produkcyjny ich producentów. Łączna ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych w Polsce na koniec 2012 r. wyniosła 1,2 mln m2. Wyniki za 2012 rok plasuję Polskę na drugim miejscu pod względem sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych w Europie. ESTIF przewiduje, że w 2013 r. Polska będzie jednym z trzech krajów, obok Danii, Belgii i Grecji, gdzie rynki kolektorów słonecznych zanotują dalszy wzrost.
  • Na koniec 2012 roku w Polsce, skumulowana moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych wynosiła łącznie 3,6 MW, w tym 1,4 MW w systemach przyłączonych do sieci. W 2012 roku, w Polsce sprzedano łącznie ponad 93 tysiące sztuk paneli fotowoltaicznych, których moc sięga 22 MW. Część sprzedanych w 2012 roku paneli została zainstalowana w elektrowniach PV, które już funkcjonują i wytwarzają energię elektryczną. Pozostałe są instalowane w kilkunastu dużych inwestycjach w całym kraju. Pełen obraz rynku przedstawiono w raporcie „Rynek fotowoltaiczny w Polsce 2013".
  • Wykorzystanie kotłów na biomasę do celów grzewczych w warunkach krajowych staje się coraz bardziej uzasadnioną ekonomicznie i technologicznie alternatywą dla tradycyjnych urządzeń grzewczych. Według danych i szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej, zawartych w raporcie „Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce", który powstał we współpracy z czołowymi producentami urządzeń grzewczych, w Polsce użytkowanych jest około 90 tys. kotłów dedykowanych na biomasę. Roczna sprzedaż przewyższa 15 tys. sztuk, co oznacza, że każdego roku przybywa ponad 300 MW mocy zainstalowanej. Roczna wartość sprzedaży – wielkości rynku, wynosi ponad 150 mln zł.

Wszelkich informacji na temat Forum udziela Anna Santorska, e-mail: asantorska@ieo.pl, tel. 48 22 825 46 52 wew. 106.

Oficjalna strona Forum: www.forum.ieo.pl.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej