więcej


Kalendarium

Konkurs „Dziennikarze dla Klimatu”, czyli interesująco, rzetelnie i z pasją o klimacie. Główna nagroda 5 tysięcy euro

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-04-26
Do: 2013-10-11

Opis

konkurs CO2 logoKlub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy ZG SDP, wspólnie z Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) organizują ogólnopolski konkurs „Dziennikarze dla Klimatu". Nagrodami uhonorowani zostaną autorzy prac publicystycznych, którzy w najbardziej interesujący i rzetelny sposób przedstawią konsekwencje i zagrożenia zmieniającego się klimatu.


Więcej informacji

Coraz częściej dostrzegamy zmiany klimatu. Emisja gazów cieplarnianych – powstających w procesach przemysłowych, przy produkcji energii, w transporcie i w rolnictwie – wywiera wpływ na zmiany w globalnym systemie klimatycznym. Eksploatacja konwencjonalnych źródeł energii przynosi szkody środowisku i jest przyczyną niepokojących zmian. Światowe zasoby surowców ulegają wyczerpaniu. Zmiany klimatyczne zmienią i nas – polski przemysł, rolnictwo, polskie społeczeństwo. Potrzebujemy mediów, które w najbardziej rzetelny i interesujący sposób przekazywałyby informacje na temat zmian i ochrony klimatu.

Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma za zadanie wyróżnić prace dziennikarzy (ich utwory) zaangażowane w tematykę klimatu wśród społeczeństwa, także wśród społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym. W sposób przystępny i zrozumiały uświadamiać o zagrożeniach klimatycznych, jak powodzie czy huragany, których siła i liczba rośnie. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu – zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – może być zastępowanie kopalnych surowców energetycznych odnawialnymi źródłami energii. Także nasze codzienne działania mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych i ich negatywnych skutków.

Idea konkursu opiera się na założeniu, że kształtowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie na temat konsekwencji, jakie niosą zmiany klimatu ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, dlatego w konkursie oceniane są zarówno artykuły, audycje radiowe i programy telewizyjne na temat nowych rozwiązań technicznych, popularyzacji idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii i korzyści ekologicznych, społecznych czy gospodarczych zielonej energetyki, jak i działania edukacyjne w tej dziedzinie.

Każdego roku odbywają się regularne spotkania sygnatariuszy i obserwatorów Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – Konferencje Stron Konwencji Klimatycznej (Conferences of the Parties, z ang. COP). Są one poświęcone szczegółowym rozwiązaniom dotyczącym wcielania w życie postanowień konwencji i planowaniu dalszych przedsięwzięć. W tym roku (w listopadzie) Warszawa będzie gospodarzem 19. Szczytu Klimatycznego (COP19). Konkurs "Dziennikarze dla klimatu" świetnie wpisuje się w organizację tego wydarzenia.

Zasady konkursu zostały ujęte w regulaminie. Regulamin ustala warunki organizacji konkursu, wyłonienia laureatów oraz określa działania Komisji Konkursowej przyznającej nagrody.

Zgłoszenie należy przesłać do 11 października 2013 r. na adres:
biuro@dziennikarzedlaklimatu.plKonkurs obejmuje prace opublikowane od 1 stycznia do 30 września 2013 r. a uroczysta gala wraz z wręczeniem nagród odbędzie się (według aktualnych danych) 4 listopada w salach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wiecej informacji o konkursie i regulamin można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia:
www.dziennikarzedlaklimatu.pl.

 

CO2 BANER 168x84

 Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej