więcej


Kalendarium

Konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego "Niska emisja - poważny problem"

Wstęp: WOLNY
Od: 2014-03-05
Do: 2014-03-05

Opis

W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej "Misja-emisja", 5 marca 2014 r. w Warszawie, odbędzie się w budynku Millenium Plaza w Al. Jerozolimskich 123, konferencja "Niska emisja – poważny problem".


Więcej informacji

5 marca 2014 r. do Warszawy zawitają przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, by dyskutować o zanieczyszczeniu powietrza spowodowanym niską emisją. Okazją do tego spotkania jest organizowana w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej "Misja-emisja" ogólnopolska konferencja "Niska emisja – poważny problem", w której udział wezmą także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Środowisko akademickie a doświadczenie praktyków

Konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne, w ramach których zagadnienie niskiej emisji omawiane będzie wieloaspektowo. Uczestnicy konferencji będą mieli szansę dowiedzieć się, dlaczego niska emisja nie jest pojęciem prawnie ukonstytuowanym w Unii Europejskiej, a także w Polsce, dlaczego jej oddziaływanie nie pozostaje bez wpływu na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne oraz jakie są negatywne konsekwencje spalania odpadów w przydomowych piecach. Nie zabraknie także tematów poświęconych finansowaniu inwestycji wspierających ekologiczne metody ogrzewania, tworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wykorzystaniu technologii geolokalizacyjnej w zarządzaniu informacjami o niskiej emisji i alternatywnych źródłach energii. Po krótkim poczęstunku doświadczeni praktycy zapoznają uczestników z korzyściami, jakie zapewnia przyłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także na podstawie studiów przypadku zaprezentują dobre praktyki podejmowane przez gminy i miejskie przedsiębiorstwa ciepłownicze. Obrady zakończone zostaną dyskusją oraz lunchem przygotowanym dla wszystkich uczestników konferencji.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys, a środku na jej współfinansowanie pochodzą z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod adresem misja-emisja.pl/konferencja-2-2/.
Zapisów można dokonywać poprzez formularz rejestracyjny na stronie lub adres mailowy: info@misja-emisja.pl

Informacji udziela koordynator kampanii „Misja-emisja" Agnieszka Markiewicz:
a.markiewicz@misja-emisja.pl 
tel. 61 655 81 35
kom. 784 001 823

baner konf

 

 

 

Na konferencji omówione zostaną ponadto negatywne skutki spalania odpadów w przydomowych piecach, nowoczesne technologie umożliwiające zarządzanie informacjami o niskiej emisji i alternatywnych źródłach energii, a także działania podejmowane przez gminy i miasta w walce z niską emisją zaprezentowane jako dobre praktyki.

Czy wiedzą Państwo:

  • dlaczego niska emisja – choć wszystkim specjalistom ds. ochrony środowiska jest powszechnie znana – nadal nie jest pojęciem prawnie ukonstytuowanym?
  • by pozyskać środki publiczne na dofinansowanie np. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej gmina musi wypracować plan gospodarki niskoemisyjnej?
  • jak aktywnie pozyskiwać fundusze na likwidację niskiej emisji w gminie?
  • jaki jest wpływ niskiej emisji na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne?
  • jakie korzyści środowiskowe i społeczne płyną ze współpracy samorządowców z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi w zakresie przyłączania domów i budynków użyteczności publicznej do ciepła systemowego?

Na te i inne pytania odpowiedza podczas konferencji zaproszeni eksperci.

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej