więcej


Kalendarium

Konferencja „Bioenergia w rolnictwie”

Wstęp: WOLNY
Od: 2014-01-30
Do: 2014-01-30

Opis

Jako patron medialny wydarzenia zapraszamy na konferencję „Bioenergia w rolnictwie”, która odbędzie się 30 stycznia 2014 r. w siedzibie MTP Poznań (ul. Głogowska 14, pawilon 3A, salka konferencyjna). Organizatorami są redakcja miesięcznika „Czysta Energia" i Międzynarodowe Targi Poznańskie konferencja „Bioenergia w rolnictwie".


Więcej informacji

W polityce energetycznej i w mediach najczęściej prezentowany jest punkt widzenia korporacji, często nieuwzględniający w swych założeniach specyficznych warunków panujących na terenach wiejskich, obejmujących ponad 90% terytorium Polski. Wykorzystanie na tych obszarach odnawialnych źródeł energii może być szansą na wyrównanie warunków rozwoju tych terenów. Zróżnicowanie zasobów regionów wiejskich stwarza duże możliwości kreowania innowacji, rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także podejmowania działalności pozarolniczej, jaką może być m.in. tworzenie gospodarstw agroturystycznych.

Komfort energetyczny kraju, który w metropoliach zbliża się do standardu europejskiego, na obszarach wiejskich utrzymuje się, niestety, na poziomie niemal postradzieckim, o czym świadczą m.in. coraz częściej pojawiające się przerwy w dostawie prądu dla odbiorcy i malejący często poziom napięcia poniżej 180 V. Rozwój wsi, a szczególnie innowacyjne jego formy, wymaga poprawy istniejącego stanu. Wykorzystanie możliwości, jakie stwarza energetyka odnawialna, może być właściwym kierunkiem w dążeniu do energetyki rozproszonej w kraju oraz samowystarczalności energetycznej gospodarstwa. Odnawialne źródła energii, redukując deficyt dostaw energii na terenach wiejskich, mogą również stanowić dodatkowe źródło dochodów mieszkańców wsi.

Pobierz plik PDF:

Program konferencji

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej