więcej


Kalendarium

Konferencja "Energetyka rozproszona i efektywność energetyczna"

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-12-04
Do: 2013-12-04

Opis

SGGW, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska i Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji "Energetyka rozproszona i efektywność energetyczna", która odbędzie się w Warszawie 4 grudnia br. (w godzinach 10-18) w Auli I Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przy ul. Rakowieckiej 30. Wstęp bezpłatny.


Więcej informacji

Od lat Polska nie może doczekać się polityki energetycznej, która zapewniłaby obywatelom bezpieczeństwo dostawy energii elektrycznej oraz ciepła. Powoduje to, że średni czas przerw w dostawach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wynosi ponad 300 minut rocznie. W Niemczech jest to niemal 20 razy mniej.

Najwyższy czas, żebyśmy sami, jako obywatele i konsumenci zajęli się zwiększeniem swojego bezpieczeństwa energetycznego. Efektywnych i technicznych możliwości nie brakuje, a formy organizacyjne są proste, jak dowodzi ich rozwój u naszych niemieckich sąsiadów.

W Niemczech energetyka rozproszona w ramach tzw. „Energiewende" odgrywa ważną rolę: już dziś jest w tym kraju ponad 2 000 000 gospodarstw domowych, które produkują energię z mikroinstalacji korzystających z lokalnych zasobów odnawialnych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń polskich i niemieckich dotyczących rozwoju energetyki obywatelskiej, do której zalicza się nie tylko wytwarzanie energii, ale także jej efektywne wykorzystywanie.
W Konferencji udział wezmą eksperci i praktycy z Niemiec i Polski, dysponujący doświadczeniem w tak innowacyjnych dziedzinach jak: tworzenie i działalność spółdzielni energetycznych, czy też sposoby funkcjonowania obywatelskiego operatora instalacji energetycznej.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane najnowsze technologie wspierające energetykę rozproszoną, a także omówione ramy prawne, administracyjne i organizacyjne, które umożliwiły dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej w Niemczech.

Konferencja będzie także platformą wymiany poglądów pomiędzy zaproszonymi prelegentami i uczestnikami w trakcie debat panelowych.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy przesłać zgłoszenie swojego udziału do dnia 25 listopada 2013 roku na adres e-mailowy Katedry Ochrony Środowiska SGGW: kos@sggw.pl.

Pobierz pliki PDF:
Program konferencji

Mapa dojazdu

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej