więcej


Kalendarium

XVIII edycja Konferencji Energetycznej EUROPOWER

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-11-20
Do: 2013-11-21

Opis

Jako patron medialny wydarzenia zapraszamy Państwa na XVIII edycję Konferencji Energetycznej EUROPOWER, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada br. w Hotelu Sheraton w Warszawie.


Więcej informacji

Konferencja EUROPOWER to wydarzenie, które od kilkunastu lat skupia w jednym miejscu prezesów, członków zarządów, dyrektorów koncernów oraz grup energetyczno-paliwowych, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych oraz firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej.

Spotkanie to jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów sektora energetyczno-paliwowego oraz administracji centralnej. Konferencja EUROPOWER jest efektywną platformą dialogu dotyczącego rozwoju rynków na różnych płaszczyznach. Uczestnicy tego wydarzenia mają okazję do rozmowy o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizy nowych trendów oraz wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających na realizację przyjętych wcześniej strategii.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową, w skład której wchodzą prezesi, dyrektorzy oraz eksperci reprezentujący kluczowe firmy i instytucje sektora paliwowo-energetycznego. Podczas tegorocznej, 18. już edycji Konferencji, Rada Programowa wprowadza nową formułę jej przebiegu. Nowatorstwo to polega na przedstawieniu holistycznego spojrzenia na energetykę i zaprezentowanie jej w kontekście determinujących ją argumentów, jakimi są społeczeństwo i gospodarka.

Zagadnieniami, którym poświęcona będzie tegoroczna Konferencja, będą:

• Efektywny model makroekonomiczny dla polskiej gospodarki energetycznej,
• Nowoczesny klient na rynku energii i jego oczekiwania pod adresem energetyki,
• Konkurencja na rynku gazu – możliwości i ograniczenia, prawdopodobne scenariusze rozwoju,
• Polityka energetyczna – jak realizować jej cele przy posiadanych zasobach i narzędziach?
• Przejście od gospodarki opartej na tradycyjnych źródłach energii do zielonej energii – główne wyzwania i kierunki rozwoju.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli m.in.:

• pan Marek Woszczyk – prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
• pan Janusz Piechociński – wicepremier, minister gospodarki,
• pan Włodzimierz Karpiński – minister, Ministerstwo Skarbu Państwa.
• pan Andrzej Czerwiński – poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki,
• pan Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowy Program Konferencji oraz inne informacje, na temat tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej: www.konferencjaeuropower.pl.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej