więcej


Kalendarium

Konferencja energetyczna „Inteligentna gmina w inteligentnym rozwoju”

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-09-23
Do: 2013-09-23

Opis

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Konferencji energetycznej w Bielsku-Białej, pod nazwą „Inteligentna gmina w inteligentnym rozwoju". Konferencja odbędzie się 23 września br. (godz. 11.00) w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 21.


Więcej informacji

Bielsko-Biała jako miasto będące liderem w zakresie efektywności energetycznej stale koncentruje się na pogłębianiu wiedzy i świadomości społeczności lokalnej w tej dziedzinie. Narzędziem do skutecznej realizacji tego zadania jest wieloletnia, często wyróżniana w różnych konkursach krajowych i europejskich, kampania promocyjno-edukacyjna „Bielsko-Biała chroni klimat" (ostatnio uznana za Najlepszą Praktykę samorządową w Europie przez Europejski Instytut Administracji Publicznej EIPA w Maastricht).

W ramach działań kampanii w Bielsku-Białej odbędzie się konferencja energetyczna pn „Inteligentna gmina w inteligentnym rozwoju". Elementem konferencji będzie także finał V edycji Krajowego Konkursu Energetycznego, który prezydent miasta Jacek Krywult objął honorowym patronatem.

Moderatorem wydarzenia będzie prof. Jacek Malko, znany autorytet naukowy w branży energetycznej.

Agenda spotkania

11.00 Przywitanie gości – z-ca prezydenta Miasta, Zbigniew Michniowski

Konferencja energetyczna

11.10 Miasto efektywne energetycznie – pełnomocnik prezydenta miasta ds. zarządzania energią, Piotr Sołtysek
11.25 Kampania promocyjno-edukacyjna „Bielsko-Biała chroni klimat" – Biuro Zarządzania Energią, Katarzyna Kordas
11.40 Projekty edukacyjne realizowane we współpracy z miastami – Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités", Patrycja Płonka
11.55 Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego jako odpowiedź na energetyczne potrzeby rynku edukacyjnego – Dyrektor Zdzisław Naruszewicz

Finał V Krajowego Konkursu Energetycznego

12.15 „Energetyczny świat" – piosenka / hymn konkursu
12.20 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Konkursowej – prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko, Politechnika Wrocławska

  • Podsumowanie V edycji Krajowego Konkursu Energetycznego
  • Zaprezentowanie partnerów konkursu

12.30 Ogłoszenie wyników konkursu we wszystkich kategoriach i wręczenie nagród
13.00 Prezentacje 2 wybranych prac konkursowych
13.30 Wystąpienia gości
13.45 Koncert akustyczny zespołu „Imaginarium"

Zakończenie konferencji : godz. 14.15

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli samorządów sąsiadujących z Bielsko-Biała, młodzieży akademickiej i szkolnej, jak i uczestników konkursu.

 
 Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej