więcej


Kalendarium

"Energetyka prosumencka – korzyści dla obywatela"

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-06-14
Do: 2013-06-14

Opis

W dniu 14 czerwca br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (sala 208 Pl. Politechniki 1, Warszawa) odbędzie się otwarte spotkanie "Energetyka prosumencka – korzyści dla obywatela". Wydarzenie ma za zadanie przybliżyć konsumentom energii korzyści płynące z własnego świadomego zarządzania jej zużyciem oraz przedstawić nowoczesne technologie wspierające działalność prosumencką.


Więcej informacji

W energetyce prosumenckiej upatruje się szansy na nowy kształt systemu energetycznego, w którym odbiorca energii będzie nie tylko jego bierną częścią, lecz także aktywnym uczestnikiem. Energetyka rozproszona eliminuje również problem strat sieciowych pojawiających się w systemie elektroenergetycznym, bowiem energia jest produkowana w tym samym miejscu, w którym jest użytkowana. W zachowaniach prosumenckich tkwi ogromny potencjał gospodarczy. Inwestycje w małe źródła energii mogą wyzwolić dodatkowy impuls gospodarczy, a co najważniejsze wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne indywidualnych odbiorców energii oraz całego kraju. Aby rozwinąć tę sferę gospodarki potrzebne są jednak szeroko zakrojone działania zmierzające do popularyzacji rozwiązań prosumenckich wśród użytkowników systemu energetycznego. Czym jest energetyka prosumencka? Jakie są możliwości i korzyści z zastosowania jej przez zwykłego obywatela? Czy sami możemy produkować prąd i jak? Mikrokogeneracja, fotowoltaika, mikrowiatraki – jakie są możliwości wykorzystania tych technologii w Polsce? Na te i podobne pytania odpowiedzą organizatorzy podczas wydarzenia.

Spotkanie jest zorganizowane pod patronatem merytorycznym Społecznej Rady Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Do udziału w nim zapraszeni są studenci, przedstawiciele samorządów oraz wszyscy zainteresowani tą problematyką.

W programie spotkania:

• Prezentacja raportu „Energetyka prosumencka – możliwości i korzyści dla odbiorcy końcowego",
• Krótkie prezentacje dostępnych na polskim rynku technologii prosumenckich,
• Wystawa technologii prosumenckich.

Na Placu Politechniki zaprezentujemy praktyczne zastosowania najnowszych technologii prosumenckich. Dla wszystkich odwiedzających będzie to wyjątkowa okazja, żeby dokładnie przyjrzeć się i przetestować te urządzenia. Na powierzchni 15 m2 przedstawione będą różnorodne instalacje np. pompy ciepła, blokowe elektrociepłownie przekształcające wytworzony biogaz w energię elektryczną i cieplną, mikrowiatraki. Za pomocą monitora „touch screen" zwiedzający będą mogli symulować różne tryby pracy na wirtualnym systemie kogeneracyjnym. Przewidziana jest również prezentacja samochodu napędzanego energią elektryczną.

Wydarzenie to jest wspólnym projektem Ambasady Niemiec, Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, firmy Procesy Inwestycyjne, Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.proinwestycje.pl/index.php?pl.

Informacji o debacie udziela: Beata Czarkowska, Manager ds. Projektów, Procesy Inwestycyjne, tel. 722 102 300, email: pr@proinwestycje.pl.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej