więcej


Kalendarium

Konferencja „Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju”

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-06-18
Do: 2013-06-18

Opis

Konferencja „Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju" odbędzie się 18 czerwca br. w Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka w Bydgoszczy. Wydarzenie towarzyszy 11 Międzynarodowym Targom Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu Pellets-Expo & Brykiet-Expo.


Więcej informacji

Edukacja w zakresie energetyki odnawialnej coraz częściej prowadzona jest bliżej potencjalnego inwestora i innych jej odbiorców. Kolejni organizatorzy targów i konferencji poszerzają tematykę poruszaną podczas tych wydarzeń. Tak też stało się w Bydgoszczy, gdzie Centrum Targowe Pomorza i Kujaw (CTPiK) po 11 latach organizowania targów Pellets-Expo&Brykiet-Expo postanowiło zorganizować Międzynarodowe Targi Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu Biogaz-Expo.

Na terenie Bydgoszczy znajduje się wiele gospodarstw dysponujących odpowiednimi do produkcji biogazu substratami. Warto zatem przyjechać i spotkać się z zaproszonymi fachowcami.

Z prowadzonej przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii statystyki wynika, że w 2012 r. produkcja pelet utrzymała się na poziomie z 2011 r., przy czym zmniejszyło się zapotrzebowanie na pelety ze strony energetyki zawodowej, co wywołało niepokój producentów. Potencjał produkcyjny peleciarni pozostaje w dalszym ciągu niewykorzystany. Dlaczego tak się dzieje, dowiemy się podczas konferencji pt. „Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju".

Program

11:15-11:20 Wprowadzenie – powitanie
Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna miesięcznika „Czysta Energia"

11:20-11:45 Możliwości wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego do produkcji pelet i brykietów
przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11:45-12:05 Potencjał biomasy możliwej do wykorzystania w produkcji pelet i brykietów
Wojciech Mazurkiewicz, AES Toruń

12:05-12:25 Rynek pelet i biomasy w Polsce i Europie w 2012 r.
dr inż. Edmund Wach, BAPE

12:25-12:50 Innowacje w rozwiązaniach konstrukcyjnych urządzeń do granulowania (peletowania) materiałów roślinnych
prof. dr hab. Roman Hejft

12:50-13:15 Wpływ spadku cen certyfikatów w 2013 r. na rozwój rynku peletów w Polsce
Marek Cecerko, Polska Izba Biomasy, Mondi Świecie

13:15-13:35 Specyficzne aspekty certyfikacji FSC/PEFC pelet i brykietów
Piotr Sroczyński, Det Norske Veritas Business Assurance Poland

13.35- 13.55 Wdrażanie norm jakości pellet i brykietów
dr inż. Wojciech Cichy, Pracownia Bioenergii, Instytut Technologii Drewna, Poznań

13:55-14:25 Prezentacje firmowe

14:25-14:40 Dyskusja i podsumowanie

Więcej informacji pod adresem: czystaenergia.pl/pdf/rynek_pelet.pdf.

 Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej