więcej


Kalendarium

Konferencja „Biogazownia – źródło zielonej energii”

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-06-19
Do: 2013-06-19

Opis

Konferencja Konferencja „Biogazownia – źródło zielonej energii" odbędzie się 19 czerwca br. w Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka w Bydgoszczy. Wydarzenie towarzyszy Międzynarodowym Targom Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu Biogaz-Expo.


Więcej informacji

Edukacja w zakresie energetyki odnawialnej coraz częściej prowadzona jest bliżej potencjalnego inwestora i innych jej odbiorców. Kolejni organizatorzy targów i konferencji poszerzają tematykę poruszaną podczas tych wydarzeń. Tak też stało się w Bydgoszczy, gdzie Centrum Targowe Pomorza i Kujaw (CTPiK) po 11 latach organizowania targów Pellets-Expo&Brykiet-Expo postanowiło zorganizować Międzynarodowe Targi Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu Biogaz-Expo.

Dotychczasowym targom od samego początku towarzyszyła konferencja, przygotowywana we współpracy z redakcją „Czystej Energii". Kierownictwo CTPiK i tym razem zaprosiło redaktorów czasopisma do współorganizowania podobnego wydarzenia w ramach nowych targów. Spotkanie zatytułowano „Biogaz – źródło zielonej energii".

Program:

10:30-10:35
Wprowadzenie – powitanie
Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna miesięcznika „Czysta Energia"

10.35-10:55
Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej
przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10:55-11:10
Biogazownie rolnicze w rejestrze przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego
Andrzej Bobrowski, Agencja Rynku Rolnego OT Poznań

11:10-11:30
Mikro i małe instalacje biogazowe – przykłady rozwiązań
Ludwik Latocha, eGIE

11:30-11:50
Urządzenia dla biogazowni – dobór w oparciu o doświadczenie
Krzysztof Maciąg, Centrum Elektroniki Stosowanej

11:50-12:10
Środowiskowa ocena cyklu życia LCA biogazu rolniczego
Izabela Samson-Bręk, Przemysłowy Instytut Motoryzacji

12.10-12.30
Małe biogazownie rolnicze – dotacje w praktyce
Wiesław Wasilewski, Big-Pol, Fundusze Pomocowe

12:30-12:50
Praktyczne aspekty wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o biogazownie rolnicze
Łukasz Wilczyński, KWE Technika Energetyczna

12:50-13:05
Dlaczego Polsce potrzeby jest biogaz?
Żaneta Domagalska, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

13.05-13.35
Przerwa

13.35-13.50
Nowoczesne zbiorniki strunobetonowe do produkcji biogazu – materiały, technologie, montaż
Piotr Kozłowski, Consolis Polska

13:50-14:10
Zagospodarowanie masy pofermentacyjnej – aspekty techniczne i prawne
dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

14:10-14.25
Aktualne formy i warunki finansowania biogazowni proponowane przez Bank Ochrony Środowiska
Piotr Kubiak, BOŚ Bank, oddział Poznań

14:25-14:45
Studium wykonalności biogazowni rolniczej
dr inż. Andrzej Szajner, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

14.45-15.00
Wyposażenie  dla biogazowni
Robert Taszarek, Huesker Synthetic

15.00-15.15
Biogazownie rolnicze i przemysłowe w technologii Weltec
Krzysztof Puzdrowski, Weltec Polska

15:15-15:30
Kompletna realizacja zakładów kogeneracji biogazowej
Magdalena Papajewska, H. Cegielski Poznań

15:30-16:00
Podsumowanie i dyskusja

Więcej informacji pod adresem: czystaenergia.pl/pdf/rynek_pelet.pdf.

 

 Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej