więcej


Kalendarium

Warsztaty: „Operaty ochrony powietrza w praktyce”

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-05-22
Do: 2013-05-23

Opis

CKB PREMIUMCentrum Konferencji Biznesowych „Premium" zaprasza na dwudniowe warsztaty na temat „Operatów ochrony powietrza w praktyce". odbędą się one w dniach 22-23 maja br. w Warszawie oraz 25-26 czerwca w Katowicach.


Więcej informacji

Na szkoleniu przekazane zostaną istotne informacje na temat operatów ochrony powietrza, które sporządza się w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza zgodnie z art. 220 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dwudniowy warsztat podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną, aby po zapoznaniu się z ogólnymi pojęciami i przepisami mogli Państwo wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, na przykładach i obliczeniach.

Najważniejsze zagadnienia:

  • Emisje do powietrza – jakie są limity, kto może uzyskać pozwolenie na emisje?
  • Jak sprostać wymogom przepisów?
  • Metody obliczeniowego prognozowania oddziaływania emisji na powietrze atmosferyczne
  • Praca na mapach

Warsztaty skierowane są do:

  • instalacji i obiektów przemysłowych;
  • pracowników zakładów zlecających ekspertom przygotowanie wniosku o pozwolenia emisyjne;
  • osób samodzielnie sporządzających wnioski;
  • urzędów wydających pozwolenia na emisję


Warsztat poprowadzi Andrzej Jamiołkowski – specjalista ds. ochrony powietrza.
Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na warsztatowy charakter szkolenia.

Więcej szczegółów uzyskają Państwo kontaktując się z organizatorem:

CKB Premium s.c.
konferencje@ckbpremium.pl
tel. 22 299 02 63
www.ckbpremium.plZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej