więcej


Kalendarium

VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-05-13
Do: 2013-05-14

Opis

FPESW dniach 13-14 maja 2013 r. w Toruniu w Dworze Artusa odbędzie się największa konferencja w sektorze energetyki słonecznej w Polsce – VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej pod hasłem "Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej". Organizatorem jest Instytut Energetyki Odnawialnej, portal ChronmyKlimat.pl patronuje wydarzeniu.


Więcej informacji

Polski rynek kolektorów słonecznych wg ESTIF – European Solar Thermal Industry Federation jest jednym z najbardziej obiecujących w Europie. Wyniki sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych z 2011 r. uplasowały polski rynek na 4. miejscu w Europie, tuż za Niemcami, Włochami, Hiszpanią. Pomimo że europejski rynek kolektorów słonecznych jest konkurencyjny i trudny, branża, ciężką i konsekwentną pracą na rzecz rozwoju technologii, poprawy jakości, obniżenia kosztów, ale też eksportu (poprawy bilansu handlowego kraju) pozyskała zaufanie odbiorców i zasłużyła w pełni na szacunek decydentów – regulujących rynek energii i wspierających rozwój energetyki odnawialnej. Decyzja o zwiększeniu budżetu programu dotacji NFOSIGW do kredytów na zakup kolektorów słonecznych oraz niezwykle dobre perspektywy finansowania kolektorów słonecznych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na dalszy rozwój branży. Branża kolektorów słonecznych stanowi dzisiaj, w przededniu uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii, doskonała bazę także do rozwoju nowego, w pełni komplementarnego rynku fotowoltaiki.

Rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce ma w dalszym ciągu duże możliwości rozwoju. Obecnie w Polsce zainstalowane jest zaledwie ok. 3 MW mocy w instalacjach słonecznych PV. Większość z tych instalacji nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej. Długo oczekiwanym rozwiązaniem przez nowo powstające firmy oraz potencjalnych użytkowników instalacji PV są zaproponowane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii wg Ministerstwa Gospodarki kwoty stałych taryf dla mikroinstalacji. Takie zmiany byłyby po raz pierwszym w historii ukłonem w stronę energetyki prosumenckiej. Zaproponowane kwoty stałych taryf (FiT) pokryłyby koszty związane z wyprodukowaniem energii z pierwszych instalacji PV i umożliwiły pozyskanie finansowania i zwrot nakładów pierwszych instalacji PV. Jak zauważa pan Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO: "taki system wsparcia dopiero pozwoliłby stworzyć rynek i doprowadzić do spadku kosztów w kolejnych latach, zwłaszcza w zakresie projektowania i planowania systemów oraz ich instalacji".

Dlatego też, tegoroczne, VI już forum odbędzie się pod hasłem "Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej". Forum jest największym na skalę krajową spotkaniem branży energetyki słonecznej. Patronat Honorowy nad forum objął: minister gospodarki – Janusz Piechociński, prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Marek Woszczyk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Bożena Lublińska-Kasprzak, prezydent Torunia – Michał Zaleski oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Forum będzie jednocześnie kulminacyjnym punktem obchodów kampanii Europejskie Słoneczne Dni.

Forum adresowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych (cieplnych i elektrycznych), projektantów, architektów oraz inwestorów publicznych i przemysłowych oraz samorządowców. Tradycją już jest, że forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.

Wydarzeniu, podobnie jak rok temu, towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Dwudniowa wystawa odbędzie się na rynku Starego Miasta przed Dworem Artusa i będzie dedykowana mieszkańcom Torunia oraz turystom zwiedzającym Toruń w ramach europejskiej sieci "Europejskie Słoneczne Dni"

Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę: www.solarforum.ieo.pl.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej