więcej


Kalendarium

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2013

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-04-24
Do: 2013-04-25

Opis

OSEEuropejskie Centrum Biznesu przy współpracy i pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym Gdańsk 2013, który odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia br. w AMBEREXPO w Gdańsku. Temat przewodni spotkania brzmi: "Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki: Energetyka Pomorza, energią polskiej gospodarki".


Więcej informacji

Województwo pomorskie jest kluczowym ośrodkiem gospodarczym, które dysponuje olbrzymim potencjałem i zapleczem predysponującym miasto Gdańsk do roli gospodarza ogólnopolskich spotkań o charakterze polityczno-gospodarczym. Pomorze skupia jak w soczewce wszystkie aspekty i problemy nurtujące branżę: kwestie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju OZE, eksploatacji złóż gazu łupkowego, potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej i konwencjonalnej, a także sieci przesyłowych i połączeń transgranicznych. Szczyt ma na celu zebranie przedstawicieli sektora energetycznego, kluczowych instytucji finansowych oraz polityków i ekonomistów celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zdefiniowanie barier (regulacyjnych, infrastrukturalnych, systemowych), zagrożeń i szans dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Podczas tegorocznej edycji OSE zaproszeni Prelegenci skonfrontują swoje opinie m. in. na następujące tematy:

  • energetyka państwowa vs prywatna
  • ład legislacyjny i regulacyjny
  • polityka prywatyzacyjna

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.osegdansk.pl oraz stronach patronów medialnych OSE GDAŃSK 2013.

Kontakt:

e-mail: info@ecb.biz.pl tel. +48 081 747 65 10Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej