więcej


Kalendarium

Debata "Smart grids – Wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych związane z zarządzaniem siecią, w obliczu uruchomienia energetyki prosumenckiej (zarządzanie dynamiczne)"

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-04-26
Do: 2013-04-26

Opis

W imieniu firmy Procesy Inwestycyjne zapraszamy na debatę "Smart grids – Wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych związane z zarządzaniem siecią, w obliczu uruchomienia energetyki prosumenckiej (zarządzanie dynamiczne)", która odbędzie się 26 kwietnia br. (rozpoczęcie godz. 11.00), w Redakcji Polityki, ul. Słupecka 6, w Warszawie.


Więcej informacji

Podczas pierwszej debaty ENERGETYKA PROSUMENCKA CO TO OZNACZA DLA ODBIORCY ENERGII I SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH (odbyła się 28 lutego br.) realizowanej w ramach cyklu debat i konferencji pt. Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej wypowiedział znamienne słowa. "Czas kiedy powinniśmy się zastanawiać czy budować energetykę prosumencką, czy nie już się skończył. Teraz to pytanie zupełnie nie ma sensu. Wiadome jest, że energetyka prosumencka powstaje – mówił.

Dyskusja o roli Smart Grids w kształtowaniu modelu rynku energii w Polsce będzie kontynuowana już 26 kwietnia. Podczas pierwszej dyskusji dowiedzieliśmy się od ekspertów, że wsparcie prosumentów powinno być dwuetapowe: legislacyjne – tj. likwidacja barier (przymusu działalności gospodarczej, ZUS-u, koncesji, pozwoleń na budowę, OOŚ), wsparcie finansowe (feed-in-tariff), zaakceptowanie mikro-elektrociepłowni. Wsparcie powinno być również operacyjne poprzez usługi montażowe, gwarancje jakości oraz usługi wsparcia na rynku (LAB,HAB. itp.).

Dowiedzieliśmy się także, że URE gwarantuje przygotowanie modelu regulacji, który ma doprowadzić do tego, że nie tyle sieci ile Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego będą inteligentni. "Za siebie mogę gwarantować, że to się stanie, nie mogę niestety gwarantować, że Legislator nadąży równolegle. Ważne jest aby wdrażaniu modelu regulacji przez Regulatora wtórowała legislacja" – powiedział Marek Woszczyk, Prezes URE.

Są jednak dwie kwestie w energetyce prosumenckiej, które frapują Urząd Regulacji Energetyki: ciągle nie ma odpowiedzi na pytanie, czy prosument ma być bardziej wytwórcą energii na własne potrzeby przy minimalizacji zapotrzebowania z sieci, czy też będzie nastawiony na jak największą sprzedaż energii do sieci. Według prezesa URE system wsparcia powinien coraz bardziej motywować tych, którzy chcą być prosumentami do tego aby sami zaspakajali swoje potrzeby energetyczne. Prosument, który zamontuje źródło, musi przede wszystkim redukować swój udział w sieci. To pomaga systemowi, zwłaszcza w kontekście potencjalnego ryzyka deficytu mocy szczytowej. Według Prezesa Woszczyka należy w ten sposób podchodzić do sprawy, a nie w taki, aby zainteresowanie prosumenctwem wynikało z chęci wyprodukowania i odsprzedania jak największej ilości energii. Warunkuje to model systemu wsparcia. - Postulował bym, aby model systemu wsparcia zachęcał prosumenta do tego, aby swoje potrzeby energetyczne przede wszystkim pokrywał, a to czego mu nie wystarczy z własnej autogeneracji, żeby pokrywał z sieci – powiedział prezes URE.

Podczas drugiej debaty organizatorzy skupią się głownie na zagadnieniach dotyczących współpracy prosumentów z dystrybutorami sieci energetycznej (np. wymagania formalne i techniczne) oraz roli samorządów w promowaniu energetyki rozproszonej.

Pobierz plik PDF

Program debaty

 

W debacie wezmą udział:
Wojciech Lubczyński, Dyrektor Projektu Smart Grid, PSE
Andrzej Szymański, Prezes Zarządu Landis+Gyr
prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy
Krzysztof Imiełowski, Doradca Społeczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Informacji udziela Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., tel. 606692917, email: krzysztof.kochanowski@proinwestycje.pl

Udział w debacie jest bezpłatny. Rejestracja na forum poprzez internetowy formularz na stronie firmy Procesy Inwestycyjne:
proinwestycje.pl/index.php?option=com_fabrik&view=form&fabrik=7&random=0&Itemid=100344&lang=pl.


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej