więcej


Kalendarium

Konferencja i Targi Czystej Energii CENERG 2013

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-03-11
Do: 2013-03-13

Opis

cenergJako partner medialny zapraszamy do udziału w cyklu spotkań CENERG 2013. Wydarzenie odbywać sie będzie w dniach 11-13 marca 2013 roku w Hali EXPO XXI w Warszawie. Celem spotkań jest umożliwienie producentom i dystrybutorom technologii i urządzeń zapewniających efektywne wykorzystanie energii i OZE bezpośredniego kontaktu z decydentami odpowiedzialnymi za gospodarkę energetyczną w miastach i gminach.


Więcej informacji

W programie targów min.:

Założenia ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii ma zostać uzgodniony do końca marca 2013 roku. Ustawa zawierać będzie zapisy, które gwarantują odbiór zielonej energii po stałej, gwarantowanej cenie oraz 15-letni okres stałego poziomu wsparcia.

Założenia nowej ustawy:

 • Zastąpi dotychczasowe zapisy prawa energetycznego w zakresie systemu wsparcia
 • Pozostawia system kolorowych certyfikatów
 • Wysokość wsparcia dostosowuje do rentowności poszczególnych rodzajów źródeł
 • Wsparcie dla nowoczesnych technologii: fotowoltaiki, biomasy, małych elektrowni wiatrowych
 • Wprowadza rozróżnienie na instalacje już oddane do użytkowania i nowe
 • Odnawialne źródła otrzymują określone odsetki certyfikatów przez cały okres eksploatacji, co umożliwi ewidencjonowanie „zielonej energii"
 • Zwolnienia administracyjne dla małych źródeł (np. zwolnienie z ubiegania się o koncesję) oraz wsparcia na poziomie inwestycyjnym
 • Wprowadza ułatwienia dla podmiotów produkujących energię we własnych mikro i małych instalacjach

Promocja energetyki rozproszonej i rozwiązań efektywnych energetycznie:

 • Realizują najważniejsze cele projektowanej ustawy – promują energetykę rozproszoną oraz rozwiązania techniczne i technologie efektywnie energetycznie
 • Stanowią platformę kontaktów producentów urządzeń, technologii i surowców z inwestorami i użytkownikami
 • Dają możliwość aktywnego włączenia się w realizację celów ustawowych przez instalatorów i producentów urządzeń oraz instytucjonalnych i indywidualnych odbiorców energii
 • Są niepowtarzalną szansą dla producentów i dystrybutorów na pozyskanie klientów i włączenie się proces budowy zielonej gospodarki w Polsce

Szkolenia:

 • Optymalizacja planowania energetycznego w gminach
 • Możliwości zewnętrznego finansowania projektów
 • Ładowanie samochodów elektrycznych
 • Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych i generatorów wiatrowych małej mocy dla potrzeb sygnalizacji świetlnej, oświetlenia przejść dla pieszych, skrzyżowań, znaków drogowych oraz elementów drobnej infrastruktury przydrożnej
 • Transport ekologiczny niezbędnym elementem programu ochrony środowiska gminy i miasta
 • Białe certyfikaty dla Gmin

 

Pobierz plik PDF:
Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.cenerg.pl.

  Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej