więcej


Kalendarium

Debata "Energetyka prosumencka – co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych?"

Wstęp: WOLNY
Od: 2013-02-28
Do: 2013-02-28

Opis

W imieniu organizatora Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. zapraszamy na debatę ekspercką "Energetyka prosumencka  co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych?", która odbędzie się 28 lutego br. (godz. 11.00), w redakcji "Polityki" przy ul. Słupeckiej 6 w Warszawie.


Więcej informacji

W energetyce prosumenckiej tkwi ogromny potencjał gospodarczy naszego kraju. Inwestycje w małe źródła energii może wyzwolić dodatkowe inwestycje, a co najważniejsze wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne szczególnie indywidualnych odbiorców energii. Niestety bariery biurokratyczne są olbrzymie. Przykładowo wykorzystanie mikrokogenracji podlega prawnie tym samym uregulowaniom, którym podlega energetyka atomowa. W takich warunkach energetyka prosumencka nie ma szansy się rozwinąć. Co zrobić, aby przełamać ten impas? Na to pytanie organizatorzy postarają się znaleźć odpowiedź podczas spotkania.

Model prosumenta w energetyce jest powiązany z rozwojem idei inteligentnych sieci i inteligentnego opomiarowania. Rozwiązania tego typu mają umożliwić prosumentom dokonywanie prawidłowych rozliczeń wytwarzanej, zużywanej, kupowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Z punktu widzenia spółek obrotu jedną z ważnych przesłanek wdrożenia inteligentnego opomiarowania jest odejście od rozliczeń zużycia w oparciu o prognozy na rzecz rozliczeń na podstawie zdalnych, rzeczywistych odczytów, a w ślad za tym stworzenie możliwości przedstawiania odbiorcom nowych ofert wykorzystujących te odczyty – może powodować to istotne różnicowanie cen w czasie doby, tygodnia i roku.

Konieczne jest uruchomienie ogólnopolskiego i wielkoskalowego Programu Budowy Energetyki Prosumenckiej i powinien on obejmować 5 obszarów działań: legislację (odblokowanie możliwości), technologię (rozwój krajowego potencjału), logistykę (rozwój zaplecza instalacyjno-serwisowego), informację (rozwój zaplecza informacyjno-konsultacyjnego) oraz finanse (uruchomienie mechanizmów wsparcia). W projekcie ustawy OZE spełnione już są warunki dla rozwoju energetyki prosumenckiej takie jak stworzenie uproszczonego systemu dla małych konsumentów  prosumentów, idea taryfy netto, istnienie piko i mikroźródeł oraz uproszenie warunków środowiskowo – budowlanych. Jednym słowem istnieją wszelkie przesłanki dla sukcesu energetyki prosumenckiej.

Debata jest realizowana w ramach cyklu konferencji "Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci" czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne sieci energetyczne ma przybliżyć konsumentom energii (samorządom oraz odbiorcom indywidualnym) korzyści w świadomym zarządzaniu zużyciem energii, przedstawić nowoczesne technologie wspierające działalność prosumencką, system rozliczania zużycia energii (taryfy) oraz możliwości wsparcia (finansowanie) rozwoju Smart Grids w Polsce.

Do udziału zaproszono m.in.:

  • Janusza Pilitowskiego, dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
  • Marka Woszczyka, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  • Tomasza Wolanowskiego, dyrektora Handlowego ABB
  • dr Henryka Majchrzaka, prezesa Zarządu PSE
  • Andrzeja Szymańskiego, prezesa Zarządu Landis+Gyr
  • Michała Dudziaka, dyrektora Generalnego Schüco International Polska
  • prof. Krzysztofa Żmijewskiego, sekretarza generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Cel przedsięwzięcia: Inteligentne sieci energetyczne pozwalają konsumentom kontrolować indywidualne zużycie energii oraz zarządzać nim i w ten sposób przyczyniać się do wprowadzania systemu energetycznego wytwarzającego mniej dwutlenku węgla. Komisja Europejska proponuje wykorzystać w pełni możliwości tych sieci, aby osiągnąć cel ograniczenia zużycia energii pierwotnej.

Następna debata cyklu to: "Smart grids jako wsparcie dla niskoemisyjnej gospodarki i rynku energiI", która odbędzie się 19 kwietnia br. (szczegóły dostępne są na stronie internetowej organizatora: proinwestycje.pl).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: zgloszenia@proinwestycje.pl

Więcej informacji o debacie w zaproszeniu.

 

Konferencja realizowana przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Edukacja Ekologiczna".Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej