więcej


Kalendarium

Konkurs "Inteligentna energia dla inteligentnego społeczeństwa"

Wstęp: WOLNY
Od: 2012-06-13
Do: 2012-06-13

Opis

W tym roku już po raz czwarty organizowany jest Krajowy Konkurs Energetyczny, mający na celu rozbudzenie pasji badawczych i poznawczych oraz promowanie wiedzy o energetyce wśród młodzieży, jak również zaktywizowanie ich do działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej.


Więcej informacji

Autorką i koordynatorką konkursu jest dr Halina Rechul, organizatorem – Muzeum Miasta Jaworzna. Tegoroczna edycja przeprowadzona będzie pod hasłem "Inteligentna energia dla inteligentnego społeczeństwa" i poświęcona promowaniu koncepcji smart, w szczególności technologii smart grid.

Technologia smart grid, czyli dosłownie inteligentna sieć elektroenergetyczna, stała się niekwestionowanym kierunkiem rozwoju systemów elektroenergetycznych na całym świecie. W wielu krajach postrzegana jest jako najskuteczniejszy ze sposobów na zoptymalizowanie profilu wytwarzania i zużycia energii elektrycznej, ale również jako potencjalna możliwość efektywnego oddziaływania na poziom bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii do odbiorców czy też integracji systemowej źródeł odnawialnych. Co wyróżnia ją spośród innych technologii? Mimo że zakres technologii Smart Grid nie jest, i najprawdopodobniej nigdy nie będzie, jednoznaczny, jej istotę można jasno określić: jest nią przeniesienie nacisku z wytwarzania energii na zarządzanie nią, a w szczególności jej transport i użytkowanie. Jest to w swej istocie wyzwalająca efekt synergii kooperacja "twardych" technologii energetycznych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi (ICT). Służy ona przede wszystkim inteligentnym społeczeństwom-prosumentom, w których odbiorca-konsument może stać się wytwórcą-producentem, czynnie uczestnicząc w grze rynkowej.

Brzmi to może nieprzekonująco, ale każdy właściciel kotła gazowego we własnym domu czy mieszkaniu może oprócz ciepłej wody użytkowej i ciepła do ogrzewania pomieszczeń przy niewielkiej modernizacji układu wytwarzać energię elektryczną zarówno na własne potrzeby, jak i na „eksport" do miejscowej spółki dystrybucyjnej. Mając inteligentnie dostarczaną energię i inteligentne urządzenia, tacy prosumenci mogą podejmować rozsądne decyzje w zakresie gospodarowania energią, tak prozaiczne jak choćby włączanie pralki w nocy zamiast w dzień, jeśli będzie to korzystniejsze, powierzając nadzór nad optymalizacją procesu wytwarzania i zużycia swojemu komputerowi. Idąca w miliony liczba takich zachowań daje efekt skali i zmienia oblicze systemu.

Zadaniem uczestników konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z dwunastu określonych regulaminem tematów z zakresu inteligentnych technologii. Będą oni mogli wykazać się swoją wiedzą na temat inteligentnych sieci energetycznych, inteligentnych domów, czy urządzeń energooszczędnych, jak i podzielić się swoimi obserwacjami, refleksjami i pomysłami na sprostanie wyzwaniom takim jak, na przykład, promowanie inteligentnych rozwiązań, edukowanie społeczeństwa w dziedzinie energetyki, w końcu kształtowanie społeczeństwa prosumenckiego i sprostanie jego oczekiwaniom. Szczególnie wysoko cenione będzie niekonwencjonalne badawcze podejście do wybranego zagadnienia. Prace nadsyłać mogą osoby w wieku od 17 (pod warunkiem, że w dniu odbioru nagrody ukończone będą mieć 18 lat) do 22 roku życia. Zwycięzcom wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas gali wieńczącej IV edycję konkursu.

Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na konkurs oceniane będą przez Komisję Konkursową złożoną ze znamienitych osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Przewodniczyć Komisji i sprawować merytoryczny nadzór na konkursem po raz kolejny będzie Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej. W jej skład wejdą także dr Klaudia Giordano z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Aleksandra Łakomiak i dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr inż. Michał Tomaszewski i dr inż. Wojciech Radziewicz z Politechniki Opolskiej, dr inż. Jarosław Dąbrowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz mgr inż. Zbigniew Banasik, Wiceprezes Zarządu Spółki Ciepłowniczo Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o.

***

IV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego honorowego patronatu udzielili: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezydent Miasta Jaworzna, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie i Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Radio Katowice, CTV Jaworzno, Nowa Energia, Energia, Czysta Energia, Co Tydzień, Fundacja Silesia, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Wiedza i Życie, www.cire.pl, www.zielonalekcja.pl, www.chronmyklimat.pl, Energia Elektryczna, Klaster 3x20 oraz www.gablotkaszkolna.

Więcej informacji na temat IV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego, regulamin konkursu – w tym listę tematów i wymogi odnośnie nadsyłanych prac, oraz formularze zgłoszenia znaleźć można na stronie Organizatora, Muzeum Miasta Jaworzna, pod adresem www.muzeum.jaw.pl.

Termin nadsyłania prac upływa 13.06.2012 roku.

  

Pobierz plik: regulamin konkursu

 

Partnerzy IV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego

Partner branżowy: Tauron Wytwarzanie S.A.

Partnerzy naukowi: Politechnika Opolska, Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Partner prawny: Kancelaria Prawna Skoczyński-Wachowiak-Strykowski z Poznania

Partnerzy organizacyjni: Jurkpol Sp. z o.o. , Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Jaworznie, Viessmann Sp. z o.o.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej