więcej


Kalendarium

Zielony biznes – nowe możliwości dla wielkopolskich przedsiębiorców

Wstęp: WOLNY
Od: 2012-03-05
Do: 2012-03-05

Opis

poznan_5.03.2012Instytut na rzecz Ekorozwoju i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego zapraszają na debatę pt. "Jak, w co i kiedy zainwestować z zyskiem dla firmy i środowiska – nowe możliwości rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw". Spotkanie odbędzie się 5 marca 2012 roku o godz. 10.00 w Pałacu Biedrusko (ul. 1 maja 82, Biedrusko obok Poznania).


Więcej informacji

logo3

Konieczność budowania niskoemisyjnej gospodarki to nie tylko marzenie ekologów, lecz także twarde wyliczenia ekonomiczne. Już obecnie światowy rynek produktów i usług tzw. niskowęglowych znacznie przekroczył 3 bln USD. Jeśli polskie przedsiębiorstwa chcą być konkurencyjne, powinny zacząć myśleć w "zielonym" kierunku.

Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię oraz szybko wyczerpujące się złoża surowców nieodnawialnych zmuszają rządy i rynki do szukania rozwiązań gospodarczych opartych na alternatywnych, odnawialnych źródłach energii (OZE). Poprawa wykorzystania zasobów, wzrost efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, ekoinnowacje to dzisiaj dominujące elementy zielonej gospodarki oraz wyzwania dla przedsiębiorstw na całym świecie. Dodatkowo europejska polityka klimatyczna stawia coraz wyższe wymagania dotyczące ochrony klimatu i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Niestety w Polsce wiele osób myśli kategoriami sprzed lat, kiedy to opierano naszą gospodarkę i politykę na węglu. A jak wynika z wielu analiz, jeżeli Polska gospodarka chce być w przyszłości konkurencyjna, musi poważnie rozważyć kierunek rozwoju niskoemisyjnego, mniej energochłonnego i mniej zasobochłonnego. Według Europejskiej Agencji Środowiska z jednej tony zasobów nasza gospodarka generuje 600 USD PKB, podczas gdy średnia UE to ponad 1000 USD! Dla porównania lider europejski, czyli Holandia, osiąga 2300 USD!

Okazuje się, że dzisiaj w Polsce możemy zaoszczędzić 25% energii, a odnawialne źródła energii mogłyby osiągnąć w roku 2020 prawie 22% udziału w końcowym zużyciu energii. Jednocześnie Polska ma określone zobowiązania jako kraj członkowski UE, które będą wyznaczały przyszły rozwój gospodarczy, jak i determinowały sposób wykorzystania funduszy unijnych na lata 2014–2020.

Podnoszą się głosy, że przechodzenie na niskoemisyjne rozwiązania to ogromne koszty. Jednak te koszty to przede wszystkim inwestycje, które w przyszłości się zwrócą. Świat kroczący w kierunku zielonej gospodarki będzie wymagał nowych produktów, usług, fachowców. To otwiera szansę dla polskich przedsiębiorstw. Potrzebne będą, między innymi, elementy do instalacji OZE (solarnych, wiatrowych, biogazowni, małych elektrowni wodnych), urządzenia do zarządzania energią, kotły do spalania biomasy, materiały do ocieplania budynków, mikroinstalacje OZE. Potrzebna będzie także cała rzesza nowych usług począwszy od termomodernizacji budynków, zarządzania energią, modernizacji urządzeń, wykonywania audytów energetycznych, innowacyjnego projektowania zgodnego z nowymi standardami energetycznymi (od 2020 roku wszystkie nowe budynki powinny być prawie zeroenergetyczne).

Wielkopolskie przedsiębiorstwa moją już swój dorobek na polu rozwijania gospodarki niskoemisyjnej. W regionie działa kilka firm, które postawiły na inwestycje w OZE i efektywność energetyczną. To z pewnością pierwsze jaskółki zmieniającej się gospodarki. Aby zachęcić wielkopolskich biznesmenów do przyjrzenia się możliwościom, jakie daje „zielony rynek", Instytut na rzecz Ekorozwoju wspólnie z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan" i Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego organizują 5 marca br. konferencję pt. „Jak, w co i kiedy zainwestować z zyskiem dla firm i środowiska – możliwości rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw". Prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 29 lutego 2012 pod numerem telefonu/faksu (61) 813 98 93, tel. kom. 505 477 743, e-mailem: info@wzpp.org.pl.

– Chcemy pokazać wielkopolskim przedsiębiorcom, że "zielony rynek" to ogromny potencjał i możliwość zysków i oszczędności. W Polsce wciąż za mało inwestujemy i rozwijamy technologie przyjazne środowisku i ochronie klimatu. Instytut na rzecz Ekorozwoju już od lat propaguje alternatywną politykę energetyczną opartą na: szerokim programie oszczędzania energii, rozporoszonych źródłach energii i na OZE. Wierzymy, że taki rodzaj energetyki uchroni Polskę przed czekającym nas kryzysem energetycznym oraz przyczyni się do modernizacji i poprawy innowacyjności polskiej gospodarki oraz rozwoju polskiej przedsiębiorczości, a co ważne przyczyni się również do tworzenia nowych zielonych miejsc pracy – wyjaśnia dr Andrzej Kassenberg, prezes InE.

W czasie konferencji uczestnicy będą dyskutować nad tym, jak wykorzystać politykę klimatyczno-energetyczną do rozwijania biznesu, zastanowią się nad atrakcyjnością inwestycji w branży OZE, a także poznają możliwości oszczędności, jakie daje podnoszenie efektywności energetycznej i jak dzięki świadczeniu usług z tego zakresu można na tym zarobić. Swoje doświadczenia rozwijania "zielonego biznesu" przedstawią wielkopolskie firmy.

Zaproszenie wraz z programem do pobrania w pliku PDF.Kontakt:
Monika Jaromin, Instytut na rzecz Ekorozwoju
tel. 22 851 04 02
m.jaromin@ine-isd.org.pl


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej