więcej


Kalendarium

Warsztaty "Dziś i jutro systemu wsparcia – obecny i nowy model rynku zielonych certyfikatów"

Wstęp: WOLNY
Od: 2012-03-01
Do: 2012-03-01

Opis

W nawiązaniu do zaprezentowanego 22 grudnia 2011 przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii PowerMeetings organizuje 1 marca 2012 w centrum konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawie warsztaty "Dziś i jutro systemu wsparcia – obecny i nowy model rynku zielonych certyfikatów", które poprowadzi dr Zdzisław Muras.


Więcej informacji

Ustawa może znacząco zmienić wysokość i zakres wsparcia, które otrzymują operatorzy poszczególnych rodzajów instalacji produkujących czystą energię.

Główne zagadnienia warsztatów:

 • podstawy prawne w tym najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia OZE z 4.01.2012
 • dyrektywa 2009/28/WE – zakres koniecznej implementacji
 • "OZE dziś" – funkcjonujący system wsparcia
 • "OZE jutro" – podstawowe założenia

 

Do udziału w warsztatach zaproszeni są:

 • przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło
 • firmy wytwarzające i obracające energią pochodzącą z OZE
 • przedsiębiorstwa z sektorów: wydobywczego i górniczego, cementowego, koksowniczego, gazowniczego
 • audytorzy i weryfikatorzy energetyczni
 • brokerzy oraz domy maklerskie obracające certyfikatami i energią
 • kancelarie prawne, firmy doradcze i inżynieryjne
 • wszyscy zainteresowani tematem.

Kontynuacją warsztatów będzie seminarium „Ustawa o OZE. Nowy system wsparcia" które odbędzie się 15.03.2012 w Hotelu Marriott w Warszawie. Dla osób zainteresowanych uczestnictwem w ww warsztatach oraz seminarium – specjalna oferta cenowa!

Więcej informacji o warsztatach i rejestracja na stronie: scc.com.pl/konferencje/en/drm.

 

Kontakt z organizatorem:
Jolanta Kałużna
Project Manager
SC Consulting
tel.: +48 22 740 67 80
faks: +48 22 672 95 89
e-mail: Jolanta.Kaluzna@scc.com.pl


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej