więcej


Kalendarium

Warsztat "Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE"

Wstęp: WOLNY
Od: 2012-03-08
Do: 2012-03-08

Opis

Warsztat o pełnej nazwie "Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE – zakres, obowiązywanie, konsekwencje dla rynku", który odbędzie się 8 marca 2012 roku w Warszawie. Będzie to kontynuacja seminarium "Nowy model rynku zielonych certyfikatów – feed in tariff, nowe regulacje, funkcjonowanie, doświadczenia zagraniczne".


Więcej informacji

Warsztat zostanie podzielony na dwa bloki tematyczne - pierwszy poświęcony zostanie omówieniu kluczowych zmian wprowadzonych w ustawie, natomiast II blok będzie szczegółową analizą nowych mechanizmów i instrumentów wsparcia wytwarzania energii z OZE.

Pod koniec grudnia 2011 roku Ministerstwo Gospodarki, zaprezentowało nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem powinno stać się stworzenie warunków dla rozwoju sektora produkującego czystą energię w Polsce. To niezwykle istotne przepisy, na które z niecierpliwością oczekiwała branża. Ministerstwo przyjęło założenie, iż wdroży kompleksową regulację, odrębną od nowego Prawa energetycznego i w osobnym akcie prawnym uwzględni najistotniejsze potrzeby rynku OZE. Wśród najważniejszych zapisów nowej regulacji znalazły się m.in: zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z OZE, zasady i warunki przyłączania do sieci instalacji OZE, oraz mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii z OZE. Dodatkowo w projekcie znalazły się regulacje dotyczące: krajowego planu działania oraz monitorowania rynku energii z OZE, instalatorów tzw. mikroinstalacji, oraz współpracy międzynarodowej w zakresie OZE.

Seminarium "Nowy model rynku zielonych certyfikatów – feed in tariff, nowe regulacje, funkcjonowanie, doświadczenia zagraniczne" odbędzie się w dniu 31 stycznia 2012 roku w Warszawie. W trakcie wydarzenia, polscy i zagraniczni eksperci zanalizują nowo zaprojektowane przepisy, zaprezentują doświadczenia zagraniczne oraz zastanowią się nad ich wykorzystaniem na gruncie polskim.

CBE Polska zaprasza na bezpośrednią kontynuację tego seminarium, jaką będą warsztaty "Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE. Zakres, obowiązywanie, konsekwencje dla rynku", które odbędą się w dniu 8 marca 2012 roku w Warszawie. Wydarzenie zostanie podzielone na dwa bloki tematyczne – pierwszy poświęcony zostanie omówieniu kluczowych zmian wprowadzonych w ustawie, natomiast II blok będzie szczegółową analizą nowych mechanizmów i instrumentów wsparcia wytwarzania energii z OZE.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów:

  • zakres przedmiotowy projektu nowej ustawy OZE – najważniejsze postanowienia, zakres, obowiązywanie, podmioty zobligowane
  • nowe definicje zawarte w ustawie
  • działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii z OZE oraz obowiązki w zakresie koncesjonowania
  • przyłączanie do sieci instalacji OZE
  • zmian w systemach wsparcia vs. wpływ na branżę OZE
  • konsekwencje wdrożenia ustawy dla dużych i małych wytwórców energii z OZE
  • czy nowy rynek będzie sprzyjał deweloperom odnawialnych źródeł energii?
  • obecny system wsparcia energii odnawialnej i planowana ustawa OZE z perspektywy dużego inwestora.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatu: cbepolska.pl/warsztaty-nowa-ustawa-i-mechanizmy-wsparcia-oze.html.

Portal ChronmyKlimat.pl objął patronat zarówno nad seminarium, jak i warsztatem.

Kontakt z organizatorem:
Center for Business Education
tel/fax: 22 827 71 23
mail: biuro@cbepolska.pl


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej