więcej


Kalendarium

Konferencja podsumowująca realizację projektu "Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat"

Wstęp: WOLNY
Od: 2012-03-23
Do: 2012-03-23

Opis

 ine_nowe_logoFundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Instytutem Kształcenia EKO-TUR zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 23 marca 2012 r. (godz. 10:00) w siedzibie Instytutu Kształcenia EKO-TUR, Aleja Promienistych 6 w Warszawie.


Więcej informacji

Konferencja pt. "Jak edukować i informować o energetyce przyjaznej środowisku – czy edukacja i oświata w Polsce sprostają wymogom niskoemisyjnej gospodarki?" ma charakter bezpłatny i organizowana jest zgodnie ze standardem zielonego wydarzenia. W związku z tym zachęcamy uczestników do przesyłania wraz ze zgłoszeniem danych dotyczących sposobu dojazdu na miejcse konferencji i odległości do pokonania.

Konieczność budowania niskoemisyjnej gospodarki to już nie tylko marzenie ekologów, ale twarde wyliczenia ekonomistów. Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię oraz szybko wyczerpujące się złoża surowców naturalnych zmuszają rządy i rynki do szukania rozwiązań gospodarczych opartych na alternatywnych źródłach energii. Już wkrótce odbiorca energii może się stać jednocześnie jej wytwórcą, co z pewnością zrewolucjonizuje nie tylko rynek energii.

Nowoczesna gospodarka będzie potrzebowała wyspecjalizowanych w nowopowstających branżach fachowców, ekspertów, doradców i konsumentów.

W takim kontekście rodzą się pytania czy my Polacy jesteśmy świadomi nadchodzących zmian? Czy media dostatecznie nas informują? Czy polskie szkolnictwo jest przygotowane na taką zmianę i wystarczająco wyspecjalizowane, aby wykształcić kadry dla wymagającego, konkurencyjnego rynku w obszarze energetyki przyjaznej środowisku? I w końcu, jaką rolę powinny spełnić organizacje pozarządowe w budowaniu świadomości pro środowiskowej w różnych dziedzinach życia?

Konferencja stanowi podsumowanie realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przedsięwzięcia pod nazwą "Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat".

Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję zapoznania się z dorobkiem projektu w postaci publikacji oraz ulotek dotyczących energetyki przyjaznej środowisku wydanych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Instytutem Energetyki Odnawialnej. Otwarta zostanie również wystawa plakatów tematycznych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

- Urszula Poziomek, doradca metodyczny m.st. Warszawy
- Joanna Mieszkowicz, prezes Fundacji Aeris Futuro
- dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej – Szkoła Główna Handlowa
- Iwona Marczak, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Płock
- Ewa Podolska, dziennikarka radia TOK FM

Potwierdzić udział należy do dnia 21 marca 2012 r. e-mailem lub telefonicznie: ine@ine-isd.org.pl, tel. 22 851 04 02.

Do pobrania: zaproszenie oraz program konferencji.

Mapa dojazdu: www.eko-tur.pl.

 

Więcej informacji dostępne jest tutaj.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej