więcej


Kalendarium

II Forum Małej Energetyki Wiatrowej 2012

Wstęp: WOLNY
Od: 2012-03-13
Do: 2012-03-13

Opis

Instytut Energetyki Odnawialnej organizuje już drugą edycję Forum Małej Energetyki Wiatrowej (Forum MEW), która odbędzie się 13 marca 2012 w Warszawie podczas IV Targów Czystej Energii CENERG. Druga edycja będzie poświęcona dyskusji nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz warunkach wykorzystania małych elektrowni wiatrowych (MEW) w rolnictwie. Rejestracja trwa tylko do 8 marca.


Więcej informacji

Motywem przewodnim wydarzenia, poza stałymi blokami tematycznymi takimi jak stan rozwoju rynku i technologii 2011/2012, czy perspektywy na najbliższe lata, będzie wykorzystanie małych elektrowni wiatrowych w rolnictwie, mikrosieciach i inteligentnych sieciach energetycznych. Forum MEW stanowi także platformę dyskusyjną dla całego środowiska mikrogeneracji do konkretnego odniesienia się do planów w zakresie wsparcia mikro-źródeł w ustawie o odnawialnych źródłach energii – główny temat panelu ekspertów z udziałem Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Główne tematy prezentacji:

• rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce: najnowsze statystyki sprzedaży według badań prowadzonych przez IEO,
• proponowany system wsparcia dla małej energetyki wiatrowej w nowej ustawie dotyczącej OZE,
• możliwości wykorzystania energii z małych turbin wiatrowych w gospodarstwach rolnych i na terenach wiejskich,
• rola mikrogeneracji i małej energetyki wiatrowej w rozwoju systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych,
• problem certyfikacji instalatorów małych elektrowni wiatrowych w świetle dyrektywy 2009/28/WE i projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Udział w konferencji potwierdzili m. in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NFOŚiGW, WFOŚiGW, URE, Bank BOŚ, Członkowie ZP FEO, PSE Operator, WMAE, Ventus, Antara, Aquael Dalkia, Dr Ząber , OPA labor, Onninen, Polbud, Expom, oraz instalatorzy małych turbin wiatrowych, dostawcy komponentów, jednostki naukowe i inwestorzy.

Planowana liczba uczestników: 180 osób.

  

Więcej informacji, program ramowy i rejestracja (tylko do 8 marca) na stronie wydarzenia: www.forummew.ieo.pl.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej