więcej


Kalendarium

Seminarium "Nowy model rynku zielonych certyfikatów"

Wstęp: WOLNY
Od: 2012-01-31
Do: 2012-01-31

Opis

CBE Polska zaprasza na seminarium "Nowy model rynku zielonych certyfikatów – feed in tariff, nowe regulacje, funkcjonowanie, doświadczenia zagraniczne", które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2012 roku w warszawskim hotelu Gromada "Dom Chłopa".


Więcej informacji

Seminarium będzie  w całości poświęcone zagadnieniom świadectw pochodzenia i zadedykowane założeniom wprowadzenia nowego modelu rynku tzw. zielonych certyfikatów, jakie zawarte są w nowej ustawie o OZE. Już wkrótce cała branża, będzie musiała sprostać nowemu systemowi, który w chwili obecnej funkcjonuje w większości europejskich krajów.

20 proc. emisji CO2, o 20 proc. energochłonności oraz zwiększenia o 20 proc. udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w całkowitym rynku energetycznym. Polska wynegocjowała, że 15 proc. zużywanej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. W związku z tym faktem, polski przemysł energetyczny musi systematycznie inwestować w innowacyjne technologie wytwarzania tzw. "zielonej energii". Państwo natomiast stworzyło system wsparcia i zachęt dla wspomnianych inwestorów.

Obecnie trwają intensywne prace nad nową "ustawą OZE". Według doniesień prasowych – nowe przepisy zakładają wprowadzenie rewolucyjnych zmian w funkcjonowaniu obecnego modelu wspierania energii ze źródeł odnawialnych – czyli tzw. "zielonych certyfikatów". Zakładają bowiem zachowanie części obecnego systemu certyfikacji, jak również jego zbliżenie do modeli funkcjonujących w większości europejskich krajów.

W Europie stosowane są dwa zasadnicze systemy wsparcia inwestycji w OZE: system ceny gwarantowanej (który jest stosowany w większości krajów UE), oraz system certyfikatów, który mamy w Polsce. Pierwszy system, uważany za znacznie bardziej efektywny. Określa się go mianem feed in tariff (zasilenie w taryfie).

W omawianym modelu wytwórcy mają gwarancję, że przez określony czas będą otrzymywać konkretną stawkę/ cenę dla energii z OZE, jak również mają długoterminowe zobowiązanie określonych podmiotów do zakupu wspomnianej energii z OZE po w/w cenach. Natomiast obowiązujący w Polsce system tzw. "zielonych certyfikatów" to model zbywalnych praw majątkowych, przyznawanych wytwórcom energii z OZE, które mają określoną wartość rynkową.

W związku z powyższym, w obliczu perspektywicznych zmian w otoczeniu regulacyjnym CBE Polska prezentuje kolejną odsłonę specjalistycznego seminarium poświęconego w całości zagadnieniom świadectw pochodzenia. Tym razem, wydarzenie w całości dedykujemy perspektywom wprowadzenia nowego modelu rynku tzw. zielonych certyfikatów.

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znajdą się:

 • europejskie regulacje dotyczące funkcjonowania systemu wsparcia energii pochodzącej z OZE
 • system wsparcia źródeł odnawialnych de lege ferenda - zmieniać, ale jak?
 • rozważane zmian w systemie zielonych certyfikatów vs. wpływ na branżę OZE
 • konsekwencje dla dużych i małych wytwórców energii z OZE
 • perspektywiczne okresy dopłat do produkcji zielonej energii
 • nowy sposób ustalania opłaty zastępczej
 • czy nowy rynek Feed in tariff będzie sprzyjał deweloperom odnawialnych źródeł energii?
 • zróżnicowanie systemów feed-in tariffs względem wartość taryf w zależności od danej technologii OZE – czyli w co najlepiej inwestować?
 • niepewność w materii wartości zielonych certyfikatów: zmiany w systemie vs. ceny świadectw
 • perspektywy uzależnienia wartości opłaty zastępczej od cen energii: wpływ na rynek, dochody producentów
 • obecny system wsparcia energii odnawialnej i planowana ustawa OZE z perspektywy dużego inwestora
 • przykłady funkcjonowania systemu w innych krajach (Niemcy, Czechy, Ukraina, Francja, Hiszpania, Rumunia) oraz możliwości implementacji rozwiązań na polskim rynku.

Wśród prelegentów m.in.:

- dr Zdzisław Muras
- dr Bartosz Soliński, Katedra Zarządzania w Energetyce, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza
- Thomas Schulz, partner, Linklaters Berlin
- Dr Agnieszka Koniewicz, radca prawny, Linklaters Warsaw
- Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Vattenfall Heat Poland
- Maciej Chmieliński, Rozwój Przedsiębiorstwa / M&A, RWE Polska SA.

Do udziału w seminarium zapraszone są wszystkie podmioty zobligowane i zainteresowane uzyskaniem zielonych certyfikatów, a w szczególności:

 • przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym
 • spółki gazownicze, zobowiązane do rozliczanie się ze świadectw pochodzenia z OZE
 • przedsiębiorstwa z sektorów: wydobywczego i górnictwa, cementowego, koksowniczego
 • firmy wytwarzające i obracające energią pochodzącą z OZE
 • przedsiębiorstwa i podmioty inwestujące w nowoczesne technologie OZE audytów i weryfikatorów energetycznych
 • deweloperów
 • dostawców rozwiązań i technologii
 • brokerów, domu maklerskie oraz jednostki obracające certyfikatami i energią
 • kancelarie prawne, firmy doradcze i inżynieryjne zainteresowane funkcjonowaniem nowego rynku zielonych certyfikatów i energii z OZE
 • jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie o efektywności energetycznej.

Więcej informacji o seminarium znajdą Państwo na stronie: www.cbepolska.pl/seminarium-nowy-model-rynku-zielonych-certyfikatow.html.

 

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz przez Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Patronem medialnym seminarium jest portal ChronmyKlimat.pl.

Kontakt z organizatorem:
Center for Business Education
ul. Chmielna 35/200
00-021 Warszawa
tel.fax: 22 – 827 – 71 – 23
e – mail: biuro@cbepolska.pl


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej