więcej


Kalendarium

Konferencja "Gospodarka niskowęglowa – pomysły na kryzys"

Wstęp: WOLNY
Od: 2012-01-31
Do: 2012-01-31

Opis

Koalicja Klimatyczna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz CEE Bankwatch Network zapraszają na konferencję "Gospodarka niskowęglowa – pomysły na kryzys", która odbędzie się 31 stycznia 2012 roku, w godz. 9.45-16.30 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


Więcej informacji

Celem konferencji jest powiązanie debaty publicznej dotyczącej kryzysu finansowego z dyskusją na temat gospodarki niskowęglowej – wskazanie możliwości połączenia walki z kryzysem i działań na rzecz ochrony klimatu, związku redukcji emisji z poprawą efektywności, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

Kryzys ekonomiczny, globalizacja i zmiany klimatyczne na nowo definiują obecnie świat. Dawne potęgi gospodarcze tracą swoje znaczenie, rośnie rola nowych, takich jak: Chiny, Brazylia, czy Indie. Wzrost demograficzny i stopniowa poprawa poziomu życia 7 miliardów ludzi powodują wyczerpywanie zasobów naturalnych, w tym nieodnawialnych surowców energetycznych. Zbyt długo Europa i Ameryka żyły na kredyt i teraz nadszedł czas płacenia rachunków. Zmiany klimatu przybierają na sile, niemal każdy kolejny rok jest cieplejszy od poprzedniego prowadząc do coraz większych strat, przede wszystkim w krajach najbiedniejszych, których odpowiedzialność za zmiany klimatu jest znikoma.

Jednocześnie w coraz większym stopniu świat wkracza na ścieżkę budowy gospodarki opartej na efektywnym wykorzystaniu lokalnych, odnawialnych zasobów. Wartość rynku zielonych technologii energetycznych rośnie co roku o kilkanaście procent, przekroczyła już 3 miliardy dolarów. Pomimo tego, że Unia Europejska stara się być liderem działań w ochronie klimatu, na szczycie listy beneficjentów tych zmian brakuje niemal wszystkich państw członkowskich. Wyróżniają się jedynie Niemcy, które są w pierwszej piątce krajów dysponujących największą liczbą patentów w obszarze „czystych" technologii.

Problem ten dotyczy także Polski, która zamiast budować innowacyjną gospodarkę ogromną energię poświęca na obronę węglowego systemu energetycznego. Według wskaźnika eko-innowacyjności nasz kraj jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Z jego wartością dwa raz niższą niż średnia państw UE, a trzy razy niższą od lidera -Finlandii. Czy kryzys to dobry moment na wycofywanie się z innowacji czy właśnie dobry moment na ich wdrażanie? Jeżeli chcemy za 20-40 lat mieć konkurencyjną, nowoczesną gospodarkę musimy już teraz zawołać "wszystkie ręce na pokład" i jasno określić kierunek rejsu.

Do określania tego kierunku przydatne będzie zapoznanie się z analizą przygotowaną na zamówienie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego oraz WWF Polska przez Instytut Badań Strukturalnych „Niskoemisyjne dylematy - Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?" Wnioski z tego raportu posłużą do oceny kosztów i korzyści związanych z realizacją ambitnych celów redukcyjnych. Ważną częścią konferencji będzie również poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie narzędzia finansowe są niezbędne do tego, by korzyści w dłuższej perspektywie przeważyły nad kosztami.

 

Pobierz plik PDF:

Program konferencji

Aby móc uczestniczyć w konferencji, należy się zarejestrować: wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się TUTAJ.

 Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej