więcej


Kalendarium

Szkolenie "Białe certyfikaty jako zachęta do efektywności energetycznej"

Wstęp: WOLNY
Od: 2011-10-05
Do: 2011-10-05

Opis

5 października 2011 r. w Krakowie odbędzie się szkolenie "Białe certyfikaty jako zachęta do efektywności energetycznej". Przygotuje i poprowadzi je wybitny specjalista dr Zdzisław Muras z Urzędu Regulacji Energetyki.


Więcej informacji

BC2_766x206_Krakow_30-08-2011

4 marca 2011 sejm uchwalił ustawę o efektywności energetycznej. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii wymaganych na podstawie dyrektywy.

Ustawa określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej, zasady uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej.

W art. 3, stanowiącym słownik pojęć ustawowych, zdefiniowano efektywność energetyczną rozumianą jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Zagadnienia omawiane podczas szkoleń:

 • dyrektywa 2006/32/WE
 • polityka energetyczna do 2030 r. w zakresie dotyczącym efektywności energetycznej
 • zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
 • białe certyfikaty
 • zadania komisji kwalifikacyjnych w zakresie efektywności energetycznej
 • sankcje
 • mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej w krajach UE.
Białe certyfikaty będzie można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej i technicznej. Będą one wyłaniane w drodze przetargu organizowanego przez prezesa URE.
 
Cele szkolenia:
 • przedstawienie głównych założeń ustawy o efektywności energetycznej;
 • przedstawienie mechanizmu białych certyfikatów jako wsparcia dla osiągania celów;
 • omówienie kierunków i zasad funkcjonowania systemu;
 • przedstawienie zakresu obowiązków przedsiębiorstw oraz systemu sankcji i kar pieniężnych za brak realizacji przedsięwzięć energooszczędnych;
 • zapoznanie uczestników z możliwościami finansowania inwestycji energooszczędnych.

Wydarzenie kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej w tym: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, przedsiębiorstw energetycznych, przemysłu, a w szczególności do prezesów, członków zarządu, dyrektorów, kierowników i specjalistów następujących działów: inwestycji i strategii, planowania i analiz, produkcji i technologii, technicznego i utrzymania ruchu, logistyki i systemów energetycznych

Ponadto zapraszamy: pracowników banków odpowiedzialnych za finansowanie inwestycji energetycznych oraz innych przedstawicieli rynku zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Więcej informacji na stronie: scc.com.pl/konferencje/en/bc2_pl 

 

Kontakt z organizatorem:

SC Consulting
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa

Tel. +48 22 740 67 80
Kom. +48 508 921 590
Faks +48 22 672 95 89
E-mail: milena.sowinska@scc.com.plZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej