więcej


Kalendarium

Forum Energetyki Odnawialnej – Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki

Wstęp: WOLNY
Od: 2011-10-26
Do: 2011-10-26

Opis

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZPFEO) podczas targów RENEXPO w Warszawie 26 października br. organizuje spotkanie: "Forum Energetyki Odnawialnej – Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki".


Więcej informacji

 

lewiatan_logo

zpfeo_logo

ZPFEO (www.zpfeo.org.pl) pragnie być wyrazicielem dążeń i orędownikiem sektora zielonej gospodarki, a w szczególności MŚP, niezależnych producentów zielonej energii i producentów urządzeń. Korzysta m.in. z doświadczeń Panelu Słonecznegowww.panelsloneczny.eu, który udowodnił, że wspólne działanie prowadzi do sukcesu.

ZPFEO jest oficjalnym członkiem PKPP Lewiatan w którym będzie starał się wpływać na kierunki działania całej Konfederacji jako promotora zielonej, w szczególności małoskalowej i rozproszonej energetyki i zielonej gospodarki. Przykładem jest już przygotowana Lista barier rozwoju energetyki odnawialnej oraz przygotowywany przez ZP FEO we współpracy z Lewiatan projekt założeń ustawy dot. OZE, który będzie przedłożony nowemu rządowi i parlamentowi po wyborach.

Główne tematy Forum:

  • Założenia do ustawy odnawialnych źródłach energii wg projektu ZPFEO,
  • Funkcjonalność i skuteczność instrumentów wsparcia,
  • Obecna i przyszła rola funduszy ekologicznych we finansowaniu energetyki odnawialnej,
  • Czarna lista barier w energetyce odnawialnej,
  • Oczekiwania przedsiębiorców wobec ustawy o odnawialnych źródłach energii – wyniki badań ankietyzacji przedsiębiorców z sektora OZE,
  • Finansowania projektów energetycznych,
  • Rozwój sektora PV

Udział jako prelegenci potwierdzili m.in.:

Henryka Bochniarz – prezydent PKPP Lewiatan i występujący w jej imieniu dyrektor Lech Pilawski, Jan Rączka – prezes NFOŚiGW, Janusz Pilitowski – wicedyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki

Więcej informacji w programie forum.

Rejestracja poprzez stronę: www.renexpo-warsaw.com/288.htmlZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej